Procurorii şi consilierii de probaţiune îşi vor intensifica cooperarea pentru promovarea procedurilor prietenoase copiilor

Pe data de 16-17 decembrie 2010 în municipiile Chişinău şi Bălţi au fost organizate două mese rotunde cu participarea procurorilor şi consilierilor de probaţiune, l-a care au discutat despre practicile aplicate în cazurile copiilor aflaţi în conflict cu legea. Procurorii au împărtăşit mai multe detalii din experienţa lor despre dificultăţile care apar în utilizarea legilor în situaţiile cînd această categorie de vîrstă ajunge în contact cu sistemul de justiţie. În acelaşi timp, ei au aflat mai multe despre beneficiile dejudiciarizării procedurilor utilizate în cazurile în care sînt implicaţi copiii. Conform mărturiilor doamnei Inga Bandalac, procuror în raionul Edineţ, acordul de împăcare dintre părţi a fost unul dintre instrumentele utile care au fost analizate, pe care îl va încerca să îl folosească în activitatea ei.

Consilierii de probaţiune, la rîndul lor, au discutat despre problemele de care se confruntă în activitatea lor şi au constat mai multe carenţe care îngreunează funcţionarea mecanismului de probaţiune în Republica Moldova. Printre acestea sînt incluse, aşa cum a menţionat consilierul Biroului de Probaţiune Edineţ Stela Sîrbu, insuficenţa de informaţie despre serviciile oficiilor de probaţiune, care, de multe ori, duce la lipsa de încredere şi cooperare din partea procurorilor şi judecătorilor. Astfel, participarea consilierilor de probaţiune împreună cu procurorii, la aceste mese rotunde, a determinat stabilirea unei relaţii de cooperare între ei, care va impulsiona utilizarea practicilor de dejudiciarizare a procedurilor utilizate faţă de copiii aflaţi în conflict cu legea.

Această activitate face parte dintr-un efort mai amplu de promovare a procedurilor prietenoase copiilor în sistemul de justiţie al Republicii Moldova. Acest eveniment a fost organizat de către Institutul de Reforme Penale cu suportul UNICEF Moldova şi al Agenţiei suedeze pentru dezvoltare internaţională (SIDA).

IRP este o organizaţie neguvernamentală, constituită la 31 martie 2001, scopul căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare.