Consilierii de probaţiune îşi perfecţionează cunoştinţele în domeniul practicilor de lucru cu copiii

Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Oficiul Central de Probaţiune, a desfăşurat în data de 28-29 mai, curent, trainingul de instruire „Justiţia pentru Copii: Rolul Consilierului de probaţiune în promovarea practicilor de dejudiciarizare a cauzelor penale”, destinat consilierilor de probaţiune specializaţi în lucru cu copii aflați în conflict cu legea. La training au participat 25 de reprezentanţi ai Birourilor de Probaţiune din Chişinău, Criuleni, Ialoveni, Durleşti, Anenii Noi, Sîngerei, Căuşeni, Ştefan-Vodă, Bălţi, Rezina, Cimişlia, Făleşti ș.a.

În cadrul seminarului, au fost analizate şi discutate principalele segmente ce vizează locul şi rolul consilierului de probaţiune în realizarea mecanismului de dejudiciarizare în cauzele penale cu implicarea copiilor. Astfel timp de 2 zile, participanţii şi-au aprofundat cunoştinţele în următoarele materii:

Programe şi reglementări internaţionale privind mecanismul de dejudiciarizare a cauzelor penale;
Tendinţe pozitive şi deficienţe în implementarea sancţiunilor şi măsurilor comunitare aplicate copiilor în conflict cu legea;
Reglementări naţionale privind gradul de implicare a consilierului de probaţiune în procesul de realizare a mecanismului de dejudiciarizare în cauzele penale;
Referatul de evaluare pre-sentenţial. Metode şi tehnici utilizate în procesul de evaluare şi stabilirea riscului de recidivă a copiilor în conflict cu legea;
Rolul consilierului de probaţiune în crearea şi dezvoltarea parteneriatelor locale necesare implementării măsurilor comunitare pentru copiii în conflict cu legea;
Supravegherea, asistenţa şi consilierea copiilor în conflict cu legea care au fost liberaţi de pedeapsă penală cu aplicarea ulterioară a suspendării condiţionate de executarea pedepsei;
Sarcini de bază a consilierului de probaţiune în procesul de executare a alternativelor la detenţie de către copiii în conflict cu legea.
În cadrul procesului de instruire au fost utilizate tehnici de lucru în grup ce au contribuit la realizarea activităţilor practice de efectuare a studiilor de caz în domeniul monitorizării executării alternativelor la detenţie, simulării unui proces de evaluare şi consiliere a beneficiarului ș.a. Activităţile le-au oferit posibilitatea participanţilor de a reflecta asupra experienţei obţinute precum şi asupra domeniilor ce solicita mai multă atenţie pentru perfecţionarea aptitudinilor.

Potrivit datelor statistice oferite de Oficiul Central de Probatiune, la momentul actual, în Republica Moldova la evidenţa Oficiului de Probaţiune se află 147 copii. Iar activitatea de evaluare, consiliere şi monitorizare este efectuată de 42 de consilieri de probaţiune specializați în lucrul cu copii.

Trainingul a fost organizat în cadrul proiectului „Promovarea mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale, pentru copiii în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale cu suportul financiar al Reprezentanţei UNICEF - Moldova.