LEGE Nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul in Republica Moldova

Pornind de la necesitatea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în conformitate cu principiile şi cu normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional, cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, conştientizînd că reglementarea statutului refugiaţilor constituie o garanţie importantă a drepturilor omului, precum şi de la necesitatea asigurării compatibilităţii actelor legislative naţionale cu legislaţia comunitară prin procedură de armonizare, în temeiul art.19 şi art.72 alin.(3) lit.r) din Constituţia Republicii Moldova, Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

LEGE Nr. 270 din 18.12.2008.doc [244,5 Kb] (descarcari: 304)