FAMILIA – nucleul societăţii, apărută prin conjugarea bărbatului şi a femeii, în temeiul sentimentului de dragoste.Tot acest sentiment condiţionează evoluţia omenirii, prin conceperea şi creşterea copiilor. Astfel, are loc fundamentarea unei funcţii esenţiale a cuplului. Practica demonstrează, însă, că de multe ori pe parcursul timpului, această sarcină este distorsionată cu consecinţe largi şi dramatice. Motivul, în acest sens, fiind apariţia unui viciu social fundamental – violenţa în familie. Ce reprezintă aceasta? Care este influenţa sa asupra societăţii, membrilor familiei şi a copiilor în special?
Fenomenul criminalităţii în rîndul copiilor, a preocupat societatea mondială în toate timpurile, depunîndu-se eforturi semnificative în vederea preîntîmpinării şi depăşirii benefice a problemei. La ora actuală, însă, aceasta rămîne a fi una stringentă, în pofida faptului că, organele de stat, reprezentanţii societăţii civile, pe măsura scurgerii timpului se preocupă tot mai profund de necesităţile şi deficienţele întîmpinate de copii şi tineri. Deşi statul menţine permanent tendinţa de a păstra în afara lumii criminale, tînăra generaţie, ca fiind valoare socială supremă, realitatea demonstrează că activitatea dată are de suferit pierderi pe seama faptului că şi la ora actuală rata criminalităţii în rîndul copiilor este una înaltă comparativ cu cea în rîndul adulţilor, nesuferind ca esenţă mari diferenţe şi după categoriile de fapte ilicite. Acest element denotă faptul că, fiind încă la stadiul de copii, aceşti membri ai societăţii sunt deja infectaţi cu viciul criminal, corespunzător, după cum demonstrează practica, chiar şi după atingerea majoratului, recidiva infracţională va persista în viaţa lor.
Pe data de 16-17 decembrie 2010 în municipiile Chişinău şi Bălţi au fost organizate două mese rotunde cu participarea procurorilor şi consilierilor de probaţiune, l-a care au discutat despre practicile aplicate în cazurile copiilor aflaţi în conflict cu legea. Procurorii au împărtăşit mai multe detalii din experienţa lor despre dificultăţile care apar în utilizarea legilor în situaţiile cînd această categorie de vîrstă ajunge în contact cu sistemul de justiţie. În acelaşi timp, ei au aflat mai multe despre beneficiile dejudiciarizării procedurilor utilizate în cazurile în care sînt implicaţi copiii. Conform mărturiilor doamnei Inga Bandalac, procuror în raionul Edineţ, acordul de împăcare dintre părţi a fost unul dintre instrumentele utile care au fost analizate, pe care îl va încerca să îl folosească în activitatea ei.
Institutul de Refome Penale (IRP) a desfăşurat în data de 16 şi 17 decembrie, curent, două mese rotunde în Chişinău şi Bălţi, cu participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorilor, procurorilor, factori de decizie din cadrul Oficiului de Probaţiune şi consilieri de probaţiune din regiunea de centru şi nord a Moldovei.
Institutul de Reforme Penale organizeaza, in Chisinau si Balti, doua mese rotunde cu participarea procurorilor si consilierilor de probatiune, la care va fi discutat subiectul dejudiciarizarii procedurilor utilizate in cazurile care vizeaza copiii aflati in conflict cu legea.

In Chisinau evenimentul va avea loc pe data de 16 decembrie 2010, incepind cu ora 14:00, in incinta Cantinei Cancelariei de Stat, str. Alexei Mateevici 79.

La Balti masa rotunda va fi organizata pe data de 17 decembrie 2010, incepind cu ora 10:00, in incinta salii de conferinte a hotelului Balti, str. M Sadoveanu 1.

Activitatea face parte dintr-un efort mai amplu de promovare a procedurilor prietenoase copiilor in sistemul de justitie al Republicii Moldova si este organizata cu suportul UNICEF Moldova si al Agentiei suedeze pentru dezvoltare internationala (SIDA).
Institutul de Refome Penale (IRP) va desfasura in data de 16 decembrie, curent, o masa rotunda cu participarea reprezentantilor Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorilor, procurorilor, factori de decizie din cadrul Oficiului de Probatiune si consilieri de probatiune din regiunea de centru a Moldovei.
Institutul de Refome Penale (IRP) va desfasura in data de 16 decembrie, curent, o masa rotunda cu participarea reprezentantilor Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorilor, procurorilor, factori de decizie din cadrul Oficiului de Probatiune si consilieri de probatiune din regiunea de centru a Moldovei.
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, Institutul de Reforme Penale(IRP) a organizat un flashmob cu genericul “Spune DA alternativelor la detenţie”. Acţiunea a avut drept scop promovarea beneficiilor alternativelor la detenţie atît pentru comunitate cît şi pentru persoanele aflate în conflict cu legea. Pentru o mai bună vizibilitate a mesajului, flashmob-ul s-a desfăşurat concomitent, în aceeaş formulă, în trei localităţi ale ţării: Chişinău, Bălţi şi Cahul în parteneriat cu Centrele de Justiţie Comunitară din aceste regiuni.
Posterul vine să explice importanţa alternativelor la detenţie atît pentru beneficiar cît şi pentru comunitate şi va fi distribuit în procuraturi, judecătorii, serviciile de probaţiune şi APL din toate raioanele republicii.

Materialul a fost realizat în cadrul proiectului “Consolidarea implementării alternativelor la detenţie în R. Moldova”, implementat de Institutul de Reforme Penale cu suportul financiar al Open Society Institute, Budapesta.
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, Institutul de Reforme Penale, organizează un flashmob cu genericul “Spune DA alternativelor la detenţie”. Acţiunea are drept scop de a promova beneficiile alternativelor la detenţie pentru persoanele aflate în conflict cu legea şi pentru comunitate.
Evenimentul va avea loc în data de 10 decembrie, curent, ora 13.00, concomitent în Chişinău, Bălţi şi Cahul.