Implementarea probatiunii presententiale si a muncii neremunerate in beneficiul comunitatii pentru minori in sistemul de justitie penala.

- La 11 ianuarie 2005 IRP in colaborare cu UNICEF Moldova a organizat seminarul de instruire „Implementarea probatiunii presententiale si a muncii neremunerate in beneficiul comunitatii pentru minori in sistemul de justitie penala”. Evenimentul se incadreaza in activitatile proiectului “Alternative la Detentie pentru Copiii din Sistemul de Justitie Penala”, ce se realizeaza cu suportul financiar al organizatiei UNICEF.

Scopul acestei activitati de instruire a constat in informarea generala a participantilor referitor la procesul si conceptul implementarii masurilor alternative in privinta copiilor, prezentarea in detaliu a regulilor de intocmire a referatului presentential de evaluare psiho-sociala. Semianrul a intrunit si specialisti, care incepand cu luna ianuarie 2005, activeaza in republica in calitate de consilieri de probatiune si coordonatori in teren privind implementarea muncii neremunerate in beneficiul comunitatii in localitatile Cahul si Ungheni. Cele mai importante subiecte puse in discutie au vizat aspectele juridice ale procesului de implementare a alternativelor la detentie in Republica Moldova, de specificul activitatii de asistenta sociala si psihologica a copiilor in sistemul de justitie penala, precum si mecanismul de intocmire a referatelor presententiale de evaluare psiho-sociala.

Participantii au avut sansa de a lua cunostinta de specificul si metodologia intocmirii referatelor de probatiune.In calitate de invitati au fost prezenti membrii comitetelor locale, ce reprezinta institutiile de stat prestatoare de servicii sociale, din r-nul Ungheni si r-nul Cahul. Expertii ce au instruit participantii sunt: Xenofon Ulianovschi - judecator, Judecatoria Militara a RM, Marcela Dilion - Prodecan Facultatea Asistenta Sociala, Sociologie si Filosofie, lector superior, USM, Nelly Cojocaru –Dilion, Consultant Centru „Amicul”, Svetlana Rijicov - Doctor in psihologie, conferentiar universitar, Universitatea „Aleco Russo” mun. Balti, Diana Postu - lector universitar USM, Rodica Moraru-Chilimar - Consilier de Probatiune, IRP, Vitalie Popa - Consilier de Probatiune, IRP.