Implementarea probatiunii presententiale pentru adulti in sistemul de justitie penala

La 10 februarie 2005 IRP in colaborare cu Fundatia Soros Moldova a organizat actiunea de instruire „Implementarea probatiunii presententiale pentru adulti in sistemul de justitie penala”, ce reprezinta o componenta a proiectului “Reforma sistemului de pedepse penale si promovarea alternativelor la detentie”.

Evenimentul a reunit asistenti sociali, psihologi si consilieri de probatiune din cadrul IRP si colaboratori ai sectiilor penale ale Directiei de Executare a Deciziilor Judiciare din 4 localitati din Moldova (Chisinau, Cahul, Ungheni si Edinet).

Pentru consilierii de probatiune din cadrul IRP, ce desfasoara activitati de intocmire a referatelor presententiale de probatiune pentru minori, seminarul a reprezentat un prilej de familiarizare cu particularitatile intocmirii referatelor in privinta adultilor si valorificarea experientei existente in acest domeniu in Romania.

A fsot prima actiune de acest gen, in care sunt antrenati specialisti care vor fi implicati nemijlocit in activitatile de asistenta, consiliere si supraveghere a persoanelor aflate in conflict cu legea, urmand a fi desfasurate seminare de instruire menite sa acopere intreg spectrul de activitati necesare de desfasurat in cadrul procesului de probatiune.

In calitate de expert international a fost invitata Larisa Dinica – Sef al Serviciului de protectie a victimelor si reintegrarea sociala a infractorilor, care a prezentat un raport privind intocmirea referatelor de evaluare psiho-sociala a personalitatii delicventilor adulti din Romania.

Au fost prezenti si experti nationali: psihologi si asistenti sociali cu experienta, care au facut publice prezentari privind specificul probatiunii pentru adulti.