Reintegrarea sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie in mun. Chisinau

Masa rotunda cu genericul „Reintegrarea sociala a persoanelor liberate din locurile de detentie in mun. Chisinau” a fost organizata la 12 iulie 2007 de catre Institutul de Reforme Penale cu sprijinul financiar al Agentiei Suedeze de Dezvoltare si Cooperare Internationala (Sida) si al Fundatiei Soros – Moldova, in cadrul proiectului „Consolidarea societatii civile in Moldova: Grupuri marginalizate. Reintegrarea sociala a ex-detinutilor”.

Au participat reprezentanti ai institutiilor de stat implicate in procesul de reintegrare sociala a fostilor detinuti, si anume: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Preturile de Sector, Sectiile de Evidenta si Documentare a Populatiei, Comisariatele de Politie, Serviciul de Probatiune, Asociatia Medicala Teritoriala. Membrii Centrului de Justitie Comunitara din Chisinau au abordat succint activitatile implicate in procesul de reintegrare sociala a ex- detinutilor si problemele existente. Iata care sunt ele:
lipsa vizei de resedinta ce impiedica incadrarea ex-detinutilor in cimpul muncii;
imposibilitatea acordarii unei vize de resedinta temporare;
contactul redus cu comunitatea;
lipsa motivarii detinutilor de a participa la programe de de pregatire pentru liberare;
organizarea insuficienta a procesului de prezentare si examinare la comisia penitenciara a cererilor detinutilor privind pregatirea pentru liberare;
implicarea insuficienta a reprezentantilor comunitatii in procesul de pregatire pentru liberare a detinutilor.
Astfel, s-au expus propuneri de perfectionare a prezentului mecanism de reintegrare sociala a fostilor detinuti stabilit deja in municipiu.