Dă-mi o şansă!

Posterul vine să explice importanţa alternativelor la detenţie atît pentru beneficiar cît şi pentru comunitate şi va fi distribuit în procuraturi, judecătorii, serviciile de probaţiune şi APL din toate raioanele republicii.

Materialul a fost realizat în cadrul proiectului “Consolidarea implementării alternativelor la detenţie în R. Moldova”, implementat de Institutul de Reforme Penale cu suportul financiar al Open Society Institute, Budapesta.