IRP a incheiat acorduri de colaborare in domeniul alternativelor la detentie si sanctiunilor comunitare

In luna februarie, curent, Institutul de Reforme Penale a incheiat 3 acorduri de colaborare cu Procuratura Generala, Departamentul Institutiilor Penitenciare si Consiliul Superior al Magistraturii.

Obiectivele colaborarii se vor axa pe consultarea si informarea reciproca a partilor in domeniul politicii penale, in special in domeniul alternativelor la pedepse si sanctiunilor comunitare; protejarii drepturilor omului in procesele penale; participarea in cadrul grupurilor de experti pentru modificarea legislatiei ce reglementeaza aplicarea si executarea normelor penale, promovarea in comun a standardelor internationale in domeniul executarii pedepselor penale, dezvoltarea practicilor moderne alternative la justitia traditionala.

Conform acordurilor, partile vor colabora prin diferite forme:
· Intruniri de lucru, conferinte, ateliere de lucru comune de evaluare a necesitatilor in contextul Republicii Moldova, de examinare a practicii si standardelor internationale si conturarea solutiilor in domeniul justitiei penale.
· Informarea reciproca a partilor despre activitatile planificate si realizate.
· Executarea cercetarilor in domeniu.
· Alte metode pe care partile le vor considera utile si eficiente in realizarea obiectivelor prezentului acord.

Prin prezentele acorduri, Insititutul de Reforme Penale urmareste stabilirea unor legaturi durabile intre sectorul guvernamental si neguvernamental in domeniul reformarii sistemului de justitie penala in conformitate cu standardele si practicile universale si europene.

Prezentele acorduri intrunesc obiectivele prevazute in cadrul proiectului IRP "Consolidarea implementarii alternativelor la detentie in Republica Moldova", implementat cu suportul Open Society Institute, Budapesta si ale proiectului “Promovarea noilor elemente ale Justitiei pentru Copii in sistemul de justitie al Republicii Moldova”, cu suportul financiar al UNICEF-Moldova.