Particularitatile probatiunii privind copiii

Probatiunea in privinta copiilor se desfasoara tinandu-se cont de obligativitatea respectarii interesului superior al copilului si de scopul protectiei temporare a copilului afl at in difi cultate, al resocializarii si al reintegrarii lui in familia biologica sau adoptiva, in casa de copii de tip familial, precum si in comunitate. Actiunile de probatiune in privinta copiilor se axeaza pe:

a) asigurarea procesului de reabilitare psihopedagogica a personalitatii;
b) abordarea individuala si cu atentie sporita a fi ecarui caz, tinanduse cont de particularitatile personale si de varsta;
c) stabilirea si mentinerea relatiilor cu serviciile de protectie a drepturiior copilului;
d) monitorizarea situatiei pre- si postintegrare a minorului in familie;
e) dezvoltarea capacitatii familiei si a comunitatii de a asigura asistenta minorului si de a preveni riscul intrarii lui in difi cultate;
f) relatiile cu mass-media in aplicarea masurilor de probatiune fata de minor, in scopul abordarii tuturor problemelor doar prin prisma respectarii interesului superior al copilului.

In desfasurarea activitatilor de probatiune, personalul organului de probatiune poate participa la:
• elaborarea si aprobarea programelor sectoriale locale in domeniul protectiei copilului si a familiei, la crearea de servicii comunitare de protectie sociala;
• elaborarea si punerea in aplicare a sistemului de monitorizare si de evaluare a serviciilor de protectie a copilului si a familiei;
• crearea, la nivel national si la nivel local, a unui sistem informational care sa includa date despre copil si despre familia afl ata in dificultate sau in situatii de risc, precum si despre institutiile de protectie a copilului si a familiei;
• dezvoltarea si la promovarea modelelor viabile de servicii comunitare de protectie a copilului si a familiei, de servicii de prevenire a intrarii copiilor in dificultate si in sistemul rezidential de ingrijire si educatie, de servicii de asistenta sociala pentru copiii si familiile aflate in dificultate sau in situatii de risc;
• elaborarea unui mecanism de implicare a sectorului privat in solutionarea problemelor copilului si ale familiei.