Problematica reintegrării persoanelor ex-deţinute îşi face loc pe agenda guvernamentală

Pe data de 9 septembrie 2011, în incinta Casei Guvernului, a avut loc şedinţa Consiliului Centrului coordonator de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, sub preşedenţia Viceprim-ministrului Mihai Moldovanu. În cadrul întîlnirii Vladimir Popa, secretarul Consiliului, a prezentat un raport despre activităţile acestei instituţii guvernamentale privitor la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie. În cadrul discursului său raportorul s-a referit şi la dificultăţile întîmpinate de către acest organ guvernamental.

Victor Zaharia, directorul Institutului de Reforme Penale, prezent şi el la această întrunire, a constat faptul că unii dintre funcţionari nu consideră reintegrarea foştilor deţinuţi ca fiind o problemă prioritară pentru societate. „La o examinare mai profundă a problemei, se poate afirma că neatenţia pentru această categorie înseamnă resurse umane noi pentru comunitatea criminală. Or, atenţia faţă de acest grup de concetăţeni înseamnă braţe de muncă, plătitori de impozite, părinţi în familie”, a concluzionat Victor Zaharia.

În opinia Viceprim-ministrului Mihai Moldovanu, misiunea de ajutorare a acestei categorii de oameni le revine primăriilor, asistenţilor sociali şi poliţiştilor de sector.

„Peste 60 la sută din aceste persoane doresc să se reintegreze în societate. Persoana cînd se eliberează din locul de detenţie, cineva trebuie să informeze unde pleacă aceasta, trebuie să existe comunicare între organele puterii centrale şi organele puterii locale”, a mai remarcat Mihai Moldovanu.

Spre finalul întrunirii, participanţii au oferit propuneri pentru planul de activitate al Centrului pentru trimestrul IV al anului curent şi au mai discutat despre alte subiecte actuale privitoare la activitatea instituţiei.