Institutul de Reforme Penale a dat startul unui noi proiect în domeniul probațiunii

Începînd cu 1 februarie 2012, Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul Open Society Institute, Human Rights and Governance Grants Program, a început implementarea proiectului ,, Consolidarea capacității de executare a alternativelor la detenție în Moldova,,. Acesta are o durată de 14 luni și are drept scop de a contribui la respectarea drepturilor persoanelor condamnate în comunitate prin informarea beneficiarilor și consolidarea integrității și capacității profesionale a serviciului de probațiune.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, în cadrul proiectului vor fi implementate activități de: consolidare a a capacității profesionale a consilierilor de probațiune; promovare a legalității, independenței și a integrității consilierilor de probațiune precum și promovarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse nonprivative de libertate.

Proiectul a fost conceput și elaborat în mod participativ cu implicarea partenerilor IRP și a Grupului de lucru în domeniul alternativelor la detenție. Conceptul proiectului este bazat pe rezultatele monitorizării serviciului de probațiune și a modului de implementare a alternativelor la detenție, efectuate anterior de către IRP precum și a politicilor legislative existente în acest domeniu.

Probaţiunea este un complex de activităţi de evaluare, consiliere psihosocială şi supraveghere în comunitate a persoanei aflate în conflict cu legea cu scopul de a o reintegra în societate şi de a proteja societatea de riscul recidivei. În R. Moldova bazele acesteia au fost puse în anul 2002 de către IRP, cu sprijinul partenerilor de implementare. Cadrul legal a fost consolidat în 2008, prin adoptarea Legii cu privire la probatiune.

IRP este o organizatie nonguvernamentala, constituita la 31 martie 2001, scopul careia este de a contribui la respectarea drepturilor omului prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare.

Departamentul Relaţii cu Publicul al Institutului de Reforme Penale;
tel: 92-51-71; e-mail: info@irp.md; www.irp.md;