Aspecte ale probațiunii privind copii aflați în conflict cu legea

În data de 3 martie, 2012, reprezentanţii Oficiului central de probaţiune (OCP) şi a Direcţiei municipale pentru protecţia dreptului copilului (DMPDC) s-au întrunit în cadrul unei mese rotunde cu genericul "Aspecte ale probaţiunii în privinţa copiilor aflaţi în conflict cu legea".

Organizarea unei astfel de şedinţe a fost determinată de necesitatea consolidării eforturilor specialiştilor direcţiilor pentru protecţia dreptului copilului şi consilierilor de probaţiune in asistarea copilului aflat in dificultate şi/sau aflat în conflict cu legea.

Reieşind din spectrul de activităţi desfăşurate şi scopurile finale ale celor două instituţii s-a constatat că copilul aflat în conflict cu legea penală şi condamnatele în privinţa cărora a fost suspendată executarea pedepsei din motivul sarcinii sau îngrijirii unui copil cu vîrsta sub 8 ani, constituie o arie comună de intervenţie.

Participanţi la această acţiune au fost reprezentanţii direcţiilor pentru protecţia drepturilor copilului, a birourilor de probaţiune din sectoarele municipiului, a centrelor de plasament pe lîngă DMPDC, a Comisariatului General de poliţie. Informaţiile de profil oferite de către dl Vladimir Popa, Şef adjunct al OCP şi dna Svetlana Chifa, Şef al DMPDC au prezentat date statistice reflectînd situaţia pentru anul 2011, fiind evidenţiate măsurile întreprinse în soluţionarea cazurilor legate de copiii care au fost implicaţi în acţiuni ilicite şi, in final, au ajuns in vizorul organelor de profil.

Dl Vladimir Popa, în prezentarea sa, a descris aspectele istorice şi conceptul probaţiunii ca instituţie, etapele şi activităţile de bază ale probaţiunii în Republica Moldova, precum şi procedura de colectare a datelor pentru întocmirea referatelor presentenţiale de evaluare psihosocială a personalităţii, care au menirea de a schiţa portretul psihosocial al copilului în conflict cu legea. Rolul său este de a asista instanţa în procesul de individualizare a pedepsei, oferind o evaluare profesională a naturii şi cauzelor care au condus la instalarea comportamentului antisocial, precum şi a măsurilor care trebuie luate pentru a reduce probabilitatea de recidivă. La rîndul său, Dna Svetlana Chifa a subliniat necesitatea implementării unor programe care să contribuie la diminuarea gradului de agresivitate a copilului şi la schimbare comportamentală. Aceasta se explică prin faptul că în evidenţa DMPDC se află copii problematici, cu nevoi speciale iar lipsa unor astfel de instrumente de lucru reduc din eficienţa eforturilor depuse. La capitolul realizări, dna Svetlana Chifa a enumerat tendinţele înregistrate de către DMPDC şi anume: diminuarea numărului de copii abandonaţi la naştere, copii plasaţi în şcoli internat şi copii aflaţi în Casa municipală pentru copii.

La finele întrunirii părţile au convenit asupra unei cooperări mai strînse şi realizarea în viitor a următoarelor activităţi:
• efectuarea schimbului de informaţii cu privire la copiii aflaţi in evidenţa instituţiilor;
• crearea unei echipe multidisciplinare si planificarea organizării unor şedinţe comune periodice;
• elaborarea si semnarea unui ordin care să prevadă atribuţiile părţilor în realizarea măsurilor comune;
• organizarea unor vizite în instituţiile penitenciare pentru copii care fac parte din grupul de risc.