Grupul de Lucru privind ajustarea legislatie nationale la Codul de Executare al Republicii Moldova

Adoptarea Codului de Executare impune desfasurarea unei serii de activitati privind ajustarea legislatiei nationale in vigoare la noul Cod.

Astfel in acest scop, in cadrul proiectului „Reforma sistemului de pedepse penale si promovarea alternativelor la detentie”, implementat de IRP cu sustinerea financiara a Fundatiei Soros-Moldova, a fost instituit Grupul de Lucru privind ajustarea legislatiei nationale la Codul de Executare a Deciziilor Judecatoresti, format din specialisti nationali, in urmatoarea componenta :

Veaceslav Mirza – Seful Sectiei Promulgare a Serviciului Acte ale Presedintelui, Presedintia Republicii Moldova;
Xenofon Ulianovschi - Judecator, Judecatoria Militara a Republicii Moldova, Doctor in drept, Conferentiar universitar, expert IRP;
Andrei Vicol – Director General Adjunct, Departamentul Institutiilor Penitenciare;
Alexandru Adam – Seful Directie Juridice, Departamentul Institutiilor Penitenciare;
Veaceslav Tncoglaz – Seful Directiei activitate educativa, psihologie si asistenta sociala, Departamentul Institutiilor Penitenciare ;
Igor Cepraga - Seful Sectiei resocializare si programe educative, Departamentul Institutiilor Penitenciare
Vladimir Popa – Seful Directiei principale de executare a pedepselor non-privative de libertate, Departamentul de Executare ;
Iurie Vacari – Seful Sectiei Control al Respectarii Legilor la Executarea Pedepselor, Procuratura Generala a Republicii Moldova;
Radu Sereda – Consultant principal pe probleme de drept al Aparatului Guvernului;
Vladimir Grosu – Doctor in drept, Prodecanul Facultatii de Drept, USM.
De competenta Grupului tine analiza si revizuirea legislatiei Republicii Moldova ce reglementeaza justitia penala in general si sistemul de executare a pedepselor penale in special. Expertii Grupului analizeaza concordanta dintre normele interne, coraportul dintre actele normative nationale si standardele internationale, precum si examineaza aplicarea practica a prevederilor stabilite in proiectele actelor normative si asigura un mecanism viabil de realizare.

In mod prioritar sunt preconizate un complex de activitati in domeniul carora membrii Grupului de Lucru lucreaza in anul 2005 si anume: elaborarea conceptiei de punere in vigoare a noului Cod de executare si a planului de activitati necesare pentru realizarea acesteia, stabilirea listei de acte normative care necesita a fi abrogate sau modificate odata cu intrarea in vigoare a noului Cod de Executare si transmiterea acesteia Guvernului Republicii Moldova, elaborarea proiectelor de modificare a legilor si actelor normative subordonate legii in vigoare la momentul intrarii in vigoare a noului Cod de Executare, elaborarea actelor normative subordonate Codului de Executare si propunerea lor spre examinare organelor competente.

Grupul de Lucru inainteaza recomandari concrete si propuneri de modificare a anumitor prevederi ale actelor normative, precum si elaboreaza proiectele noi de documente legale subordonate Codului de Executare, menite sa detalieze prevederile generale ale legii.

Proiecte de acte normative elaborate in cadrul Grupului de lucru :

Statutul executarii pedepsei de catre condamnati
Regulamentul-cadru al Comitetului pentru plingeri
Regulamentul cu privire la organizarea activitatii serviciului socio-educativ si probatiune