Activitati IRP in perioada 2001-2005

Scopul acestor activitati este de a analiza si revizui legislatia Republicii Moldova ce reglementeaza justitia penala in general si sistemul de executare a pedepsei privative de libertate in special, precum si proiectele de modificare a legislatiei, precum ar fi Codul de executare (cartea penală), proiectele actelor subordonate Codului de Executare: Statutul executarii pedepsei de catre condamnati, Regulamentul-cadru al Comitetului pentru plingeri, Regulamentul cu privire la organizarea activitatii serviciului socio-educativ si probatiune, precum si alte acte normative in domeniul dat.

Prin aceasta se urmareste a asigura:

Concordanta normelor cu standardele si principiile internationale, ratificate de Republica Moldova, cum ar fi Conventia Europeana privind Drepturile Omului, Conventia Europeana pentru prevenirea torturii, altor tratamente inumane sau degradante, Regulile Europene asupra sanctiunilor si masurilor comunitare, alte conventii si tratate la care Republica Moldova este parte;

Aplicabilitatea practica a prevederilor stabilite in proiectele actelor normative si asigurarea unui mecanism real de realizare.

Rezultate:
Recomandari concrete si propuneri de modificare a anumitor prevederi ale actelor normative si proiectelor noi de acte normative, pentru imbunatatirea situatiei in domeniul legislatiei si mecanismelor de realizare a acesteia.

Elaborarea proiectului Codului de Executare

La 24 februarie 2003, prin Hotarirea nr. 10/101 a Comisiei Juridice pentru Numiri si Imunitati a Parlamentului Republicii Moldova s-a decis crearea/confirmarea sub egida Institutului de Reforme Penale a grupului de lucru privind elaborarea proiectului Codului de executare, cartea penala, pentru lectura a doua in Parlamentul Republicii Moldova, in urmatoarea componenta:
- Ion Golubtov - Ministerul Justitiei al Republicii Moldova;
- Ion Dron – Judecatoria sectorului Centru; mun. Chisinau;
- Andrei Vicol – Departamentul Institutii Penitenciare;
- Victor Moraru - lector la Facultatea de Drept USM;
- Daniel Martin - lector la Facultatea de Drept USM;
- Veaceslav Mirza – Presedentia Republicii Moldova.

Alaturi de expertii nationali, la elaborarea Codului de executare, cartea penala, au contribuit si expertii internationali :

- Anton van Kalmthout - profesor la Universitatea din Tilburg, Olanda;
- Jack Derks - director a doua institutii de cercetare stiintifica in domeniul justitiei penale din Olanda;
- Ioan Durnescu- Consultant NHC;
- Cristian Lazar- Consultant NHC.

Prima sedinta a grupului de lucru a avut loc la data de 25 februarie 2003, fiind stabilite regulile de lucru. La 27 februarie 2003 membrii grupului de lucru s-au intilnit cu reprezentantii Comisiei Juridice pentru Numiri si Imunitati a Parlamentului Republicii Moldova, unde au stabilit planul comun de activitate. Este de remarcat ca la intilnirea din 22-25 ianuarie 2003 a Grupului de lucru privind perfectionarea legislatiei si politicilor ce reglementeaza functionarea sistemului penitenciar, activitate realizata de catre IRP impreuna cu Comitetul Helsinki din Olanda, s-a stabilit o modalitate eficienta de interactiune dintre membrii grupului de lucru privind definitivarea Codului de executare si expertii internationali. Astfel, proiectele de acte normative –rezultat al activitatii grupului de lucru vor fi supuse expertizarii internationale.

Prima sedinta a grupului mixt de lucru a avut loc la 22-25 ianuarie 2003 in Moldova. Aceasta a constat din prezentarea rezultatelor cercetarii, efectuate de catre membrii Grupului de lucru, dupa care au fost discutate in detaliu codurile, actele normative si posibilele amendamente le ele, in sedinta plenara si in grupuri mai mici de lucru. Rezultatele obtinute formeaza baza activitatii ulterioare de analiza si redactare a propunerilor legislative a grupului de lucru.

Pe timpul sedintei au fost discutate si s-a ajuns la un consens in privinta urmatoarelor tematici: executarea pedepselor penale, suprapopularea penitenciarelor, calitatea detinerii, executarea eficienta a sentintelor, probatiunea, liberarea inainte de timp, planificarea detentiei, modalitatile sentintei, competenta instantelor judecatoresti, procuraturii si a directorilor inchisorilor in executarea sentintelor. In activitatea grupului de lucru mixt pentru perfectionarea legislatiei si politicii in domeniul privatiunii de libertate se evita analiza detaliata a alternativelor detentiei, care constituie obiectul de cercetare a atelierului de experti pentru formularea propunerilor legislative in domeniul alternativelor.

La 27-28 iunie 2003 a fost realizata o sedinta de consultanta a Grupului de Lucru privind definitivarea Codului de Executare.

In cadrul acesteia, expertii nationali si internationali au examinat noua versiune a capitolului “Executarea arestarii preventive” al proiectului Codului de Executare, analizand viabilitatea noilor prevederi si concordanta prevederilor cu standardele internationale.

La sedinta au participat:

-Anton van Kalmthout, Profesor la Universitatea din Tilburg, Olanda;
- Ioan Durnescu, Consultant NCH, Romania;
- Ion Golubtov, Ministerul Justitiei al RM, Directorul Departamentului de executare;
- Ion Dron, Judecatoria sectorului Centru, mun. Chisinau, Judecator;
- Andrei Vicol, Departamentul Institutii Penitenciare, Director-adjunct;
- Victor Moraru, Facultatea de Drept USM, Lector; Daniel Martin, Facultatea de Drept USM, Lector;
- Veaceslav Mirza, Presedentia RM, Consultant principal in serviciul Acte ale Presedintelui; I
- urie Cojocaru, Parlamentul RM, Directia juridica a Aparatului Parlamentului;
- Igor Dolea, Institutul de Reforme Penale, Director si Victor Zaharia, Institutul de Reforme Penale, Coordonator.

Dintre subiectele discutate au fost:

scopul arestarii preventive, temeiurile, locurile de arest preventiv, termenele de detinere, asigurarea ordinii, persoanele detinute in locurile de arest preventiv, statutul juridic al persoanelor detinute in locurile de arest preventiv, regimul, drepturile prevenitilor, particularitatile detinerii sub arest preventiv a femeilor gravide, femeilor cu copii si a minorilor, obligatiile prevenitilor, masurile de incurajare, sanctiunile aplicate prevenitilor, aplicarea fortei fizice, a mijloacelor speciale si a armei de foc, temeiurile si modul de eliberare a prevenitilor, alte subiecte relevante. Expertii au examinat deasemenea modalitatea de modificare a actelor normative subordonate Codului de Executare (pachetul complementar) si realizarea unor seminare de instruire a colaboratorilor sistemului penitenciar in vederea aplicarii practice a noilor prevederi, examinarea posibilitatii instituirii inspectiei civile in locurile de detentie.

La 21-23 septembrie 2003 a fost realizata a treia sedinta de consultanta a Grupului de Lucru privind definitivarea Codului de Executare a Republicii Moldova.

In cadrul acesteia s-a examinat varianta finala a proiectului, ce va fi transmisa Parlamentului Republicii Moldova spre aprobare in a doua lectura. Expertii au examinat de asemenea modalitatea de modificare a actelor normative subordonate Codului de Executare (pachetul complementar) si de realizare a unor seminare de instruire a colaboratorilor sistemului penitenciar in vederea aplicarii practice a noilor prevederi, examinarea posibilitatii instituirii inspectiei civile in locurile de detentie.

La aceasta sedinta au participat :
- Anton van Kalmthout, Profesor la Universitatea din Tilburg, Olanda;
- Ioan Durnescu, Consultant NCH, Romania;
- Ion Golubtov, Ministerul Justitiei al RM, Directorul Departamentului de executare; I
- on Dron, Judecatoria sectorului Centru, mun. Chisinau, Judecator;
- Andrei Vicol, Departamentul Institutii Penitenciare, Director-adjunct;
- Victor Moraru, Facultatea de Drept USM, Lector;
- Daniel Martin, Facultatea de Drept USM, Lector;
- Veaceslav Mirza, Presedentia RM, Consultant principal in serviciul Acte ale Presedintelui;
- Iurie Cojocaru, Parlamentul RM, Directia juridica a Aparatului Parlamentului;
- Igor Dolea, Institutul de Reforme Penale, Director si Victor Zaharia, Institutul de Reforme Penale, Coordonator.

Proiectul de Cod executional reprezinta fara indoiala un progres important fata de precedentele aceste normative prin extinderea drepturilor si garantiilor persoanelor condamnate si prin reglementarea unitara a tuturor aspectelor ce tin de executarea hotararilor judecatoresti (amenda, pedeapsa cu inchisoarea, munca neremunerata in folosul comunitatii etc.).

Un fapt remarcabil il prezinta recunoasterea documentelor si tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte ca prioritare in fata reglementarilor interne in cazul conflictului intre acestea. Este nevoie de si mai mult curaj si entuziasm in preluarea unor recomandari europene si a unor modele de practica constructiva in special in ceea ce priveste executarea pedepsei cu inchisoarea.

Din acest punct de vedere, sunt importante doua aspecte: regimul de executare a pedepsei cu inchisoarea (scopul regimului, drepturile condamnatilor etc.) si planificarea executarii pedepsei. Proiectul codului Executional se apropie mai mult de filosofia exprimata de documentul ONU din 1995, in care inchisoarea are ca finalitate izolarea si nu resocializarea si reintegrarea sociala a individului. O deosebita importanta in acest context avand contactul detinutului cu lumea exterioara, prin intermediul vizitelor regulate, a convorbirilor telefonice, concediul penitenciar si multe alte masuri care vor fi privite ca recompense de catre detinuti.

Proiectul Codului de Executare reprezenta fara indoiala un progres important fata de actele normative precedente. Se includ noi normative prin extinderea drepturilor si garantiilor persoanelor condamnate si prin reglementarea unitara a tuturor aspectelor ce tin de executarea hotararilor judecatoresti (amenda, pedeapsa cu inchisoarea, munca neremunerata in folosul comunitatii etc.). Un fapt remarcabil il reprezinta recunoasterea documentelor si tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte ca prioritare in fata reglementarilor interne in cazul conflictului dintre acestea.

Proiectul Codului de Executare se apropiase mai mult de filozofia exprimata in actele internationale, in care inchisoarea nu are ca finalitate izolarea, ci resocializarea si reintegrarea sociala a individului.

O deosebita importanta o are contactul detinutului cu lumea exterioara, prin intermediul vizitelor regulate, al convorbirilor telefonice, concediul penitenciar si multe alte masuri care vor fi considerate de catre detinuti ca recompense.

Proiectul Codului de executare (cartea penala) a fost transmis in Parlamentul Republicii Moldova la sfirsitul anului 2003. La 24 decembrie 2004, a fost adoptat Codul de executare al Republicii Moldova (intrat in vigoare la 1 iulie 2005)