Aplicind practici restaurative in politica penala fara frontiere

In perioada 17-21 mai 2006, Krzysztof Pawlowski a realizat o vizita de supervizare la Institutul de Reforme Penale.

Aceasta vizita a fost realizata in cadrul programului de schimb de experienta East-East al Fundatiei Soros din Moldova. Sub patronajul aceluiasi program in perioada 02-09 noiembrie 2005 a fost organizata vizita de studiu in Polonia, la invitatia Asociatia Poloneza de Instruire Juridica a avut drept scop studierea aprofundata a practicilor avansate in domeniul alternativelor la detentie (probatiune si mediere).

Scopul vizitei de supervizare a expertului polonez in Republica Moldova a fost sa se analizeze mecanismele de implementare a medierii in cauzele penale si a probatiunii in Republica Moldova si tinând cont de experienta poloneza in acest domeniu sa se stabilieasca solutii pentru a eficientiza si imbunatati calitatea serviciilor date.

Vizita de supervizare a avut câteva componente deerminate in corelatie cu domeniile de interes ale IRP-ului si anume:
· Sedinta de lucru cu reprezentantii Procuraturii Generale (Eugen Rusu etc.);
· Discutii cu mediatorii si consilierii de probatiune din cadrul Institutului de Reforme Penale (Viorica Magariu, Cristina Beldiga, Andrei Busev, Natalia Ciurea, Inga Platon, Diana Postu, Vitalie Popa, Rodica Moraru-Chilimar etc.);
· Participarea la seminarul privind simplificarea procesului penal la care au fost invitati reprezentanti ai Procuraturii, Curtii Supreme de Justitie, Ministerului Afacerilor Interne;
· Sedinta de lucru cu reprezentantii Departamentului de executare a deciziilor judiciare (Vladimir Popa, Vladimir Devderea etc.)
· Vizita de studiu la Centrul de Justitie Comunitara Ungheni.

In timpul sedintei cu reprezentantii Procuraturii Generale au fost puse in discutii probleme de baza in reformarea sistemului penal din Polonia si Republica Moldova. S-a discutat despre receptivitatea organelor procuraturii in vederea implementarii institutiei medierii, care sunt impedimentele in implementarea alternativelor si in mod special un accent deosebit s-a pus pe analiza reformelor justitiei juvenile in Republica Moldova.

Un accent deosebit in aceasta vizita s-a pus pe evaluarea si supervizarea activitatilor mediatorilor si consilierilor de probatiune in vederea perfectionarii procesului de acordare a serviciilor de mediere si consiliere ca parte componenta a probatiunii.

Astfel, in timpul discutiilor s-a prezentat mecanismul de solicitare a medierii, procedura pe care o indeplinesc mediatorii si metoda de raportare a activitatii mediatorilor. D-nul Krzysztof a propus câteva recomandari si anume: rapoartele si dosarele beneficiarilor sa fie pastrate in safeu, in cazul in care se va dori sa se efectuieze o cercetare este necesar ca din start sa se elaboreze niste variabile in conformitate cu care mediatorii sa scrie rapoarte la finele fiecarei sedinte de mediere, pentru eficientizarea procesului este bine ca mediatorii in sedintele de co-mediere sa se schimbe intre ei, partilor implicate in conflict sa li se ofere originalul acordului de impacare si nu copiile, asa cum se practica pâna in prezent. Pe linga acestea d-nul Pawlowski a raspuns la diverse intrebari ale mediatorilor ce tin de activitatea de mediere.

In ceea ce priveste intâlnirea cu consilierii de probatiune s-a axat in mare parte pe relatarea despre practica Poloniei in acordarea asistentei si consilierii, programele de lucru cu persoanele elibertate sau carora li s-a suspendat pedeapsa privativa de libertate si programele de lucru cu condamnatii in penitenciare.

S-a vorbit despre activitatea Centrului Polonez pentru Instruire Juridica si specificul acestuia. In cadrul Centrului sunt cursuri de pregatire profesionala pentru persoanele condamnate la pedepse neprivative, pentru persoanele liberate din locurile de detentie si programe de lucru cu persoane aflate in penitenciare. In cadrul penitenciarului se pune accent pe lucrul psihologului, sunt angajati 8 specialisti, care lucreaza cu condamnatii. Pe lânga interventia psihologului, condamnatii sunt implicati in diferite programe, in functie de necesitatile specifice (programe de lucru cu alcoolicii, narcomanii, etc. si programe de pregatire pentru liberare).

La seminarul privind simplificarea procesului penal au participat reprezentanti din Procuratura Generala, Procuratura mun. Chisinau, Procuraturile sectoriale ale mun. Chisinau, Curtea Suprema de Justitie cât si colaboratori ai Ministerului Afacerilor Interne.

Principalele teme puse in discutie au fost aplicabilitatea medierii in cazurile pasibile de impacare, admisibilitatea impacarii si limitele acesteia, precum si problemele cu care se confrunta prpcurorii in procesul de aplicare a institutiei acordului de recunoastere a vinovatiei.

In cadrul discutiilor a fost pus in dezbateri si proiectul de lege cu privire la mediere si unele aspecte procedurale care creeaza mici impiedimente in aplicarea medierii pe intreg teritoriu al Republicii Moldova. Astfel, toti participantii au fost de parerea ca implementarea medierii trebuie facuta pe etape, insotita de o campanie de informare atât in rândul reprezentantilor comunitatii juridice, cât si pentru opinia publica.

O contributie considerabila au avut expunerile expertului Krzysztof Pawlowski in vederea perfectionarii cadrului legal. Tinând cont de experienta poloneza d-lui a propus ca sa fie exclus din proiectul de lege stipularea precum ca mediatorului trebuie sa-i fie asigurat accesul la dosare, asa cum mediatorul nu are nevoie sa cunoasca informatia care este inclusa in dosar cu exceptia datelor de contact a partilor implicate in conflict cauzat de comiterea infractiunii.

Departamentul de Executare al Republicii Moldova a organizat la data de 19 mai 2006 o masa rotunda cu genericul “Activitatea de probatiune in privinta persoanelor liberate de pedeapsa penala si executarea pedepselor penale nonprivative de libertate”.
La aceasta activitate a participat si Krzysztof Pawlowski, membru al Asociatiei Poloneze pentru Educatie Juridica. In cadrul acesteia a fost prezentata experienta Poloniei de implementare a institutiei probatiunii.

La aceasta activitate fiind prezenti specialistii sectiilor penale ai oficiilor de executare ale raioanelor din zona Centru a Republicii au avut ocazia de a prezenta principalele probleme cu care se confrunta in procesul de executare si supraveghere a pedepselor penale precum: amenda, munca neremunerata in beneficiul comunitatii, de asemenea si celelalte activitati de supraveghere pentru persoanele aflate in termen de proba.

De asemenea a fost discutata si posibilitatea stabilirii unor relatii de colaborare cu Serviciul de probatiune din Polonia.

In ultima zi d-nul Krzysztof Pawlowski a realizat o vizita la Centrul de Justitie Comunitara din or. Ungheni. In Ungheni expertul polonez s-a intrevazut cu Lucretia Bolotovici, asistent social, si Andrei Chiorescu, psiholog. In cadrul discutiilor, mai intâi de toate a fost prezentata activitatea si realizarile Centrului, de asemenea au fost expuse probleme cu care se confrunta lucratorii Centrului in procesul de reintegrare a persoanelor care se elibereaza din locurile de detentie. In final d-nul Krzysztof a prezentat experienta poloneza in domeniul reintegrarii persoanelor care se elibereaza din locurile de detentie, evidentiind ca un rol important il are activitatea din timpul de ispasire a pedepsei cu inchisoare si in mod special lucrul cu societatea care va trebui sa primeasca acesti oameni.

Astfel in Polonia un accent deosebit se pune pe informarea publicului larg despre drepturile persoanelor detinute, cât si desfasurarea unor campanii de sensibilizare privind egalitatea in drepturi si nondiscriminarea. Acestea iau forma unor expozitii de creatii ale detinutilor in locuri publice, cum ar fi metrou, universitati, muzee. De asemenea un lucru specializat se realizeaza pentru a combate alcoolismul in rândul persoanelor care au fost in conflict cu legea si care impiedica reaintegrarea acestora. Un rezultat evident al acestei intâlniri este si stabilirea unui plan de colaborare pentru realizarea unei vizite de studiu in Polonia la centrele ce au aceleasi categorii de beneficiari si care desfasura activitati similare.

In concluzie am putea mentiona, ca vizita de supervizare a avut un impact pozitiv si a contribuit la imbunatatirea calitatii serviciilor prestate de Institutul de Reforme Penale si partenerii sai. Realizarea scopului a fost posibila doar cu sprijinul financiar al Fundatiei Soros Moldova si Batory Foundation din Polonia.