Elaborarea Curriculum-ului pentru instruirea mediatorilor

In perioada aprilie – mai anul 2004 a fost elaborat curriculum-ul pentru instruirea mediatorilor. Acesta a fost elaborat de catre un grup de lucru din experti nationali si internationali din a carui componenta au facut parte:

1. Marcela Dilion – doctor in sociologie, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova
2. Vasile Rotaru – doctor in drept, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova
3. Svetlana Rijicova – doctor in psihologie, conferentiar, Universitatea Pedagogica „Al. Russo” din or. Balti
4. Xenofon Ulianovschi – doctor in drept, judecator in Judecatoria Militara
5. Krzysztof Pawlowski - coordonator de program, Asociatia Poloneza pentru Educatie Juridica; membru al Asociatiei Poloneze a Mediatorilor.

Curriculum-ul elaborat va sta la baza programelor de instruire a mediatorilor desfasurate de Institutul de Reforme Penale.

Curriculum.pdf