Comitetul de coordonare a aplicarii medierii victima-infractor. Structura si competenta

Comitetul de coordonare a aplicarii medierii in cauzele penale si-a inceput activitatea in noiembrie 2004. Scopul crearii acestei autoritati este de a facilita si eficientiza implementarea medierii victima-infractor in mun. Chisinau.

Comitetul include reprezentanti ai Procuraturii, Ministerului Afacerilor Interne si ai justitiei.La selectarea membrilor Comitetului s-a tinut cont, sa fie implicate personae, ce sunt incadrati nemijlocit in sistemul de infaptuire a justitiei penale. In calitate de membru al Comitetului a fost ales si dl Xenofon Ulianovschi, care anterior a fost membru al Grupului de lucru privind elaborarea legii cu privire la mediere si este expert national in domeniul legislatiei nationale si internationale privind medierea.

Pilotarea propriu-zisa a medierii in cauzele penale a fost preconizata pentru luna februarie 2005, la prima faza lucrarile Comitetului au fost focalizate pe facilitarea procesului de informare a comunitatii juridice privind medierea in cauzele penale si depistarea lacunelor in legislatie in ce priveste medierea pentru minori.

Pentru urmatoarea etapa, membrii Comitetului vor coordona activitatile de identificare a cazurilor pasibile de mediere, atat in cadrul minorilor aflati sub urmarire penala in stare de libertate, cit si a tinerilor aflati in detentie.