Medierea scolara -solutie in cazul violentei scolare

Incepind cu luna februarie, curent, Centrul de Justitie Comunitara Falesti (CJC Falesti) lanseaza proiectul “Medierea scolara -solutie in cazul violentei scolare”. Proiectul isi propune sa promoveze si sa implementeze medierea ca practica de solutionare a conflictelor in cadrul mediului scolar, in scopul reducerii comportamentului violent al elevilor din 3 licee din rn-l. Falesti.

Pentru atingerea scopului propus, vor fi desfasurate activitati de instruire a elevilor si psihologilor scolari, selectati din 3 licee ale r-lui Falesti pentru a activa in calitate de mediatori in solutionarea conflictelor scolare.

Deasemenea, elevii vor fi informati cu privire la dreptul lor de a participa la solutionarea problemelor care ii privesc si ii afecteaza, prin intermediul programului medierii scolare si a suporturilor informationale. In rezultatul implementarii acestui proiect va fi dezvoltata o practica de mediere scolara in r-ul Falesti, instruiti mediatori scolari si va fi sensibilizata comunitatea privind importanta si eficienta medierii scolare.

Proiectul va fi implementat pe parcursul a sase luni cu suportul financiar al ICCO si al Institutului de Reforme Penale.

CJC Falesti este o organizatie nonguvernamentala, constituita in 2007, la initiativa Institutului de Reforme Penale, misiunea careia este de a contribui la respectarea drepturilor omului prin promovarea valorilor si practicilor de justitie comunitara.