Consiliul de Mediere a dat curs favorabil demersului IRP

Consiliul de Mediere a dat curs favorabil demersului IRPConsiliul de Mediere a dat curs favorabil demersului IRP
Institutul de Reforme Penale, începînd cu 3 septembrie 2012, a iniţiat un program care are drept scop protecţia şi asistenţa copiilor sub vîrsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea, în vederea excluderii acestora, cît de curînd posibil, din sistemul de justiţie conform legislației în vigoare şi referirea lor către serviciile comunitare (dejudiciarizarea). Activitățile sunt preconizate a se desfășura în 5 regiuni ale Republicii Moldova (Bălţi, Ungheni, Orhei, Căuşeni, Leova).
Implementarea programului presupune 4 linii de activitate:
1. Identificarea cazurilor de comitere a infracţiunilor de către copiii sub vârsta răspunderii penale sau a celor în conflict cu legea, şi protecţia drepturilor acestora;
2. Dezvoltarea mecanismului de referire a cauzelor copiilor sub vârsta răspunderii penale sau a celor în conflict cu legea şi pilotarea acestuia;
3. O mai bună coordonare privind concentrarea resurselor disponibile la nivel local care să răspundă nevoilor copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea;
4. Intensificarea sprijinului comunității şi capacității instituţiilor de stat și non-guvernamentale pentru planificarea, executarea şi monitorizarea serviciile oferite ca răspuns la nevoile copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea.

Una din activităţile desfăşurate în cadrul programului este şi medierea cauzelor penale ale copiilor aflaţi în conflict cu legea. Timp de 9 luni (septembrie 2012 – iunie 2013), IRP a acordat susţinere în medierea a 11 cazuri de copii, dintre care 9 cazuri din Ungheni şi 2 cazuri din Bălţi.
În raioanele Orhei, Căuşeni şi Leova nu s-a mediat nici un caz deoarece un este nici un mediator atestat în aceste raioane.

În acest context, Consiliului de Mediere a fost adresat un apel pentru facilitarea formarea iniţială de mediatori în aceste regiuni.
Respectiv Consiul de Mediere a salutat aceasta ideie de a forma mediatori în raioanele Republicii Moldova, în special unde nu sunt mediatori.


Autor: Sergiu Oceretnii, Coordonator Servicii Sociale IRP, mediator