Institutul de Reforme Penale extinde termenul de aplicare concursul privind selectarea unui/unor expert/experți în vederea elaborării unei evaluări rapide a accesului persoanelor refugiate și solicitanților de azil la serviciile juridice și publice.
Institutul de Reforme Penale angajează expert/ă în domeniul dreptului civil IRP angajează expert/ă pentru servicii de consultanță și expertiză în domeniul dreptului civil, în particular drept de proprietate, imobile și în reglementări și proceduri cadastrale în vederea identificării problemelor și soluțiilor în cadrul ședințelor de lucru ale Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție din raioanele Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat.
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redus Postul de Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) în cadrul IRP este stabilit pentru o perioadă determinată mai 2021 – decembrie 2022 (contract de muncă), cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă mai îndelungată, în funcție de accesarea noilor proiecte/finanțări.
Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redus Postul de Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) în cadrul IRP este stabilit pentru o perioadă determinată mai 2021 – decembrie 2022 (contract de muncă), cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă mai îndelungată, în funcție de accesarea noilor proiecte/finanțări.
Concurs de selectare a 2 experți/experte pentru elaborarea foii de parcurs privind  îmbunătățirea sistemului de aplicare a măsurilor preventive restrictive de libertateÎn perioada martie – mai 2021 urmează să fie instituit și să își defășoare activitatea un Grup de Lucru pe lângă IRP, care va fi format din reprezentanții mediului academic și practicieni din domeniu. Scopul Grupului de Lucru este de a identifica și elabora unele propuneri de îmbunățire a interacțiunii dintre actorii justiției din perspectiva drepturilor persoanelor acuzate.
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare a unui/ei manager/e de proiect IRP a extins termenul în căutarea unui/unei manager/ă de proiect care împreună cu directorul organizației va asigura managementul şi implementarea eficientă a programelor/obiectivelor strategice în cadrul organizației și va contribui la dezvoltarea instituțională a IRP.
Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare a unui/ei manager/e de proiect IRP este în căutarea unui/unei manager/ă de proiect care împreună cu directorul organizației va asigura managementul şi implementarea eficientă a programelor/obiectivelor strategice în cadrul organizației și va contribui la dezvoltarea instituțională a IRP.
Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redusInstitutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație necomercială, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.

Postul de Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) în cadrul IRP este stabilit pentru o perioadă determinată decembrie 2020 – decembrie 2022 (contract de muncă), cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă mai îndelungată în dependență de accesarea noilor proiecte/finanțări.
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redus
Având în vedere situația epidemiologică din Republica Moldova și în scopul asigurării șanselor egale tuturor persoanelor interesate pentru aplicare, echipa IRP a decis extinderea termenului pentru selectarea unui Responsabil/ă de comunicare și Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redus.
Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redus
Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.