Termen Extins. Concurs de selectare a unui expert/experte din regiunea de Sud a RM în vederea implicării la elaborarea unei cercetări privind sistemul de aplicare a măsurilor preventive privative/restrictive de libertate.

Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în 2001, misiunea căreia este să contribuie la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
Viziunea IRP - Dezvoltarea unei societăți democratice în care sistemul de justiție penală și participarea comunitară garantează siguranța individuală și echitatea socială. IRP este promotorul reformelor și a inițiativelor comunitare în justiția penală la nivel național.
Domeniile de activitate ale IRP sunt: promovarea instituţiilor noi în justiţia penală, implementarea alternativelor la detenţie, asistenţa reformei poliţiei, reformarea sistemului de executare a pedepselor privative de libertate şi pregătirea pentru liberare din detenţie, monitorizarea respectării drepturilor persoanelor în sistemul de justiţie penală.

Context
În perioada 1 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2020, Institutul de Reforme Penale își propune să contribuie la o mai bună respectare a Drepturilor Omului la etapa de aplicarea și/sau contestare a măsurilor preventive privative sau restrictive de libertate în Republica Moldova.
Astfel, în cadrul proiectului „Respectarea drepturilor omului în procesul de aplicare a măsurilor preventive restrictive de libertate”, proiect implementat cu suportul Fundației Soros-Moldova (FSM), de către IRP sunt trasate câteva obiective principale:
- Analiza, în ansamblu, a sistemului de aplicare a măsurilor preventive privative/restrictive de libertate și identificarea problemelor de sistem din perspectiva persoanelor acuzate. Obiectivul dat va fi realizat în cadrul unei cercetări empirice, realizate de către experți în domeniul procesului penal din cadrul a trei regiuni ale țării, din circumscripțiile curților de apel Chișinău, Bălți, Cahul.
- Sensibilizarea actorilor-cheie, privind problemele sistemice în domeniu și identificarea soluțiilor/recomandărilor de îmbunătățire a legislației și a practicii privind sistemul de măsuri preventive privative/restrictive de libertate. Obiectivul va fi realizat prin organizarea unei conferințe naționale pentru prezentarea rezultatelor finale ale cercetării și publicarea acesteia cu distribuirea în instituțiile de formare profesională și autoritățile de aplicare a normelor de drept. De asemenea, va fi creat un grup de lucru pentru identificarea unor propuneri de legeferenda și de îmbunățire a interacțiunii dintre actorii justiției din perspectiva drepturilor persoanelor acuzate.


Sarcini
1. Contribuirea (împreună cu alți 3 experți) la elaborarea metodologiei de cercetare a sistemului de aplicare a măsurilor preventive privative/restrictive de libertate;
2. Contribuirea la elaborarea instrumentelor de cercetare;
3. Aplicarea în practică a instrumentelor de cercetare și colectare de date în regiunea Sud (circumscripția Curții de Apel Cahul). În special, desfășurarea interviurilor cu specialiștii din regiunea Sud, analiza practicii/dosarelor și alte acțiuni relevante colectării datelor;
4. Sistematizarea și analiza datelor primite în cadrul aplicării instrumentelor de cercetare;
5. Implicarea la prezentarea versiunii preliminare/finale a cercetării în regiunea Sud și Centru (masa rotundă regională în cadrul unei universități din Cahul, conferință națională, grup de lucru național).

Cercetarea vine să răspundă la mai multe întrebări sistemice privind aplicarea în exces a măsurilor preventive privative/restrictive de libertate în detrimentul alternativelor acestor măsuri. Astfel, Studiul urmează să răspundă (dar nu se va limita doar la): calitatea/motivarea demersurilor procurorilor de aplicarea a măsurilor privative/restrictive de libertate (inclusiv analizate temeiurile și riscurile identificate de către procurori); necesitatea unor astfel de demersuri din partea procurorilor (inclusiv analiza accentelor puse de către procurori în demersurile de aplicare sau prelungire a măsurilor preventive neprivative de libertate sau alternative la detenție); calitatea/motivarea aplicării măsurilor privative/restrictive de libertate, inclusiv accentul va fi pus pe constatarea practicilor sistemice de identificare a existenței bănuieli rezonabile și a riscurilor neaplicării arestului, motivarea imposibilității aplicării alternativelor; esența recursului examinat de către curțile de apel, motivarea recursului, admiterea/respingerea recursului; etc. Una din problemele examinate va viza aspectele normative și rolul subiecților la determinarea modului de desfășurare a ședințelor (publice sau închise). Un accent aparte se va pune pe problemele cu care se ciocnesc apărătorii în cadrul procesului de aplicare și contestare a măsurilor privative/restrictive de liberate. Cercetarea va fi făcută de către 4 experți în domeniul procesului penal din cadrul a trei regiuni ale țării, din circumscripțiile curților de apel Chișinău, Bălți, Cahul.

Cerințele față de specialiști/specialiste:
1. Studii în drept, drepturile omului sau în alt domeniu relevant (preferabil Drept Penal/Drept Procesual Penal). Studiile postuniversitare/doctorat vor constitui un avantaj;
2. Cunoaște Limba română;
3. Experienţă profesională în domeniul penal/procesual penal, inclusiv în colectarea de date și elaborării cercetărilor/analizelor în domeniile relevante studiului;
4. Experiență didactică la una din universitățile din Cahul va constitui un avantaj;
5. Majoritatea activităților profesionale își desfășoară în regiunea Sud/ circumscripția Curții de Apel Cahul.

Perioada de implicare în cadrul cercetării decembrie 2019 – mai 2020.

Conținutul dosarului de participare la concurs
1. CV-ul candidatului în Limba română, cu indicarea link-urilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu, după caz;
2. Viziunea/abordarea privind metodologia/instrumentele de cercetare a sistemului de aplicare a măsurilor preventive privative/restrictive de libertate (max. 1 pag.);
3. Oferta financiară netă per zi și indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform cerințelor (sumă din care s-au scăzut impozitele și taxele obligatorii conform legislației RM).

Modul de prezentare a dosarului
Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente solicitate, cu indicarea în titlul mesajului: concurs IRP/Cercetare măsuri preventive.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 12 decembrie 2019, ora 12:00.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 13 decembrie 2019.

Persoana de contact – Ceslav Panico, director de proiect – cpanico@irp.md