Principiile Natiunilor Unite pentru prevenirea delincventei juvenile.

Avind in vedere Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Pactul International privind drepturile sociale si culturale si Pactul International cu privire la Drepturile Politice si Civile, ca si alte instrumente internationale care au de-a face cu bunastarea persoanelor tinere, inclusiv standardele stabilite in Organizatia Internationala a Muncii.

Luind in considerare Declaratia Drepturilor Omului, Conventia Drepturilor Copilului si Regulile Standardului Minim ale Natiunilor Unite pentru Administrarea justitiei copiilor (Regulile de la Beijing).

Reamintind de rezolutia 40/33 din 29 noiembrie 1983, in care Adunarea Generala a adoptat Regulile Standardului Minim ale Natiunilor Unite despre Prevenirea Crimei si Tratamentul Infractorilor.

Reamintind de asemenea ca Adunarea Generala in rezolutia sa 40/35 din 29 noiembrie a cerut pentru ca dezvoltarea standardelor pentru prevenirea delincventei juvenile prin care Statele Membre vor sprijini formularea si implementarea programelor si politicilor specializate, asistenta accentuata, grija si implicarea comunitatii si a cerut si Consiliului Economic si Social sa raporteze la al VIII-lea Congres al Natiunilor Unite de Prevenire a Criminalitatii si Tratamentului infractorilor progresul si respectul pe care le-au dobindit standardele pentru revizuire si actiune.

Reamintind din nou ca, Consiliul Economic si Social in Rezolutia 1986 din 10 mai 1986 a cerut Congresului nr. 8 sa considere standardele pentru prevenirea delincventei juvenile ca o expunere pentru adoptare.

Recunoscand nevoile pentru dezvoltare nationala, internationala si regionala ca abordare si strategie pentru prevenirea delincventei juvenile.

Afîrmind ca orice copil are la baza nevoile drepturilor umane, inclusiv, in particular, accesul la educatie libera.
Sa nu uitam numarul mare de persoane care pot sau nu pot intra in conflict cu lege, dar care sunt abandonati, neglijati, abuzati, expusi la abuzul de droguri, in circumstante de limita si care prezinta un risc general.

Principiile Natiunilor Unite pentru prevenirea delincventei juvenile.
(Principiile de la Riyadh)

Rezolutia 45/112 14 decembrie 1998 (a 68-a Sesiune Plenara) Adunarea Generala

Principiile Natiunilor Unite.zip [16,05 Kb] (descarcari: 235)