Consiliul Europei Rec. 22 (2002) referitoare la imbunatatirea aplicarii normelor europene cu privire la sanctiunile si masurile comunitare

Comitetul de Ministri, in conformitate cu termenii articolului 15.b al Statutului Consiliului Europei, Subliniind importanta crearii, impunerii si aplicarii sanctiunilor si masurilor comunitare bazate pe principiile cuprinse in Recomandarea nr. R 16 (92) referitoare la normele europene cu privire la sanctiunile si masurile comunitare;

Tinind cont de rezultatele cercetarii facute de Comitetul European pentru Probleme Infractionale asupra implementarii normelor europene si, mai ales, asupra dificultatilor intimpinate de statele membre;

Recunoscind necesitatea amendarii normei 5 a normelor europene in lumina rezultatelor cercetarii si a dezvoltarii practicii de supraveghere a infractorilor;

Constient ca odata cu trecerea timpului apar noi posibilitati pentru o folosire mai eficienta si mai larga a sanctiunilor si masurilor comunitare;

Recunoscind ca progresele importante si practica in schimbare in domeniul sanctiunilor si masurilor comunitare si problemele identificate de statele membre necesita explicatii suplimentare si interpretarea unor prevederi cuprinse in normele europene;

Subliniind ca recursul la si implementarea sanctiunilor si masurilor comunitare trebuie sa se faca intotdeauna cu respectarea garantiilor legale fundamentale prevazute in Conventia Europeana cu privire la drepturile omului si a principiilor cuprinse in normele europene;

Recunoscand importanta prezentei Recomandari, a Recomandarilor nr. R 17 (92) privind consecventa in pronuntarea sentintelor, nr. R 12 (97) privind personalul implicat in aplicarea sanctiunilor si masurilor, nr. R 19 (99) privind medierea in cazurile penale si nr. R 22 (99) privind supraaglomerarea inchisorilor si inflatia populatiei inchisorilor (...)

CONSILIUL EUROPEI
COMITETUL DE MINISTRI

RECOMANDAREA 22 (2002) A COMITETULUI DE MINISTRI CATRE STATELE MEMBRE PRIVIND IMBUNATATIREA APLICARII NORMELOR EUROPENE CU PRIVIRE LA SANCTIUNILE SI MASURILE COMUNITARE
(Adoptata de Comitetul de Ministri pe 29 noiembrie 2000 la a 731-a intilnire a reprezentantilor ministrilor).

Consiliul Europei Rec. 22 (2002).zip [9,4 Kb] (descarcari: 24)