Conventia Europeana referitoare la statutul juridic al lucratorului migrant

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Conventii;
Considerând ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsa între membrii sai, în vederea apararii si promovarii, în spiritul respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale, a idealurilor si principiilor care sunt patrimoniul lor comun, si de a favoriza progresul lor economic si social;
Considerând ca este necesara reglementarea situatiei juridice a lucratorilor migranti, cetateni ai statelor membre ale Consiliului Europei, cu scopul de a le asigura, în masura în care este posibil, un tratament care sa nu fie mai putin favorabil decât cel de care beneficiaza lucratorii, cetateni ai statului de primire, pentru toate aspectele legate de conditiile de viata si de munca;
Hotarâte sa faciliteze promovarea sociala si bunastarea lucratorilor migranti si a membrilor familiilor acestora;
Afirmând ca drepturile si prerogativele pe care le acorda reciproc propriilor cetateni sunt recunoscute ca urmare a strânsei asocieri ce uneste, prin Statut, statele membre ale Consiliului Europei;
Au convenit asupra celor ce urmeaza:

Conventia Europeana referitoare la statutul juridic al lucratorului migrant.pdf