Regulamentul Biroului Migratie si Azil al Ministerului Afacerilor Interne

1. Biroul migraţie şi azil (în continuare Biroul), este o subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne, creat în scopul promovării şi realizării politicii statului în domeniul migraţiei şi azilului. Biroului i se atribuie funcţia de control şi supraveghere a legislaţiei în domeniul migraţiei, evidenţa şi eliberarea actelor cetăţenilor străini, gestionarea migraţiei, regimului de şedere a cetăţenilor străini şi apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, combaterea şederii şi migraţiei ilegale, desfăşurarea acţiunilor operative de investigaţii, returnarea, expulzarea, readmisia şi detenţia străinilor.
2. Biroul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, actele normative ale Ministerului Afacerilor Interne şi cele interdepartamentale, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
3. Activitatea Biroului se bazează pe principiile legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor omului, umanismului şi echităţii sociale, nonpartidismului, cooperării cu organele de stat, organizaţiile obşteşti şi cetăţenii, asigurării transparenţei, respectării secretului de stat şi profesional, îmbinării conducerii unipersonale şi colegiale.
4. Biroul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de conturi trezoreriale şi speciale.
5.Biroul îşi exercită funcţiile ce îi revin şi prin intermediul subdiviziunilor teritoriale subordonate, specializate în combaterea migraţiei ilegale.
6.Efectivul-limită şi structura Biroului se aprobă de către ministrul afacerilor interne.

Regulamentul Biroului Migratie si Azil al Ministerului Afacerilor Interne.doc [101.5 Kb] (descarcari: 18)