Curriculum de instruire in cadrul clinicii juridice

Curriculum de instruire in cadrul clinicii juridice
Curriculum-ul disciplinei „Instruire clinică” este elaborat în scopul instruirii membrilor Clinicii Juridice din rândul studenților/masteranzilor Facultății de Drept. Instruirea clinică este o formă alternativă și complexă de învăţare îmbinată cu prestarea serviciilor juridice primare solicitanților de asistență.
Esența disciplinei constă în educarea abilităților și deprinderilor membrilor Clinicii Juridice de aplicare practică a cunoștințelor teoretice acumulate la cursurile obligatorii și opționale, precum și oferirea posibilității de a le pune în practică. Scopul principal este pregătirea unui specialist integru prin dezvoltarea abilităţilor practice, calităților morale și etice, precum și crearea unui sistem viabil de pregătire practică a studenților la drept încadraţi în învățământul juridic superior.

4-Curriculum.pdf [447.18 Kb] (descarcari: 39)