Ghid „Urmărirea penală în cauzele cu făptuitori minori”

Ghid „Urmărirea penală în cauzele cu făptuitori minori”Standardele internaționale în domeniul justiției juvenile promovează obiectivul de a asigura în primul rând drepturile copilului, chiar dacă acesta are un comportament delincvent.
Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, în articolul 3, prevede că în toate deciziile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituții publice sau private de ocrotire socială, de tribunale, de autorități administrative sau de organe legislative, „interesele superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate”. Articolul 40 din Convenție menționează că statele părți recunosc oricărui copil suspectat, acuzat sau cu privire la care s a dovedit că a comis o încălcare a legii penale dreptul la un tratament conform cu simțul demnității și al valorii personale, care să întărească respectul său pentru drepturile omului și libertățile fundamentale ale altora și care să țină seama de vârsta sa, precum și de necesitatea de a promova reintegrarea copilului în societate și asumarea de către acesta a unui rol constructiv în societate.

În acest scop, Direcția generală urmărire penală în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu UNICEF Moldova, a inițiat mai multe activități care au drept obiectiv ridicarea nivelului de pregătire profesională al ofițerilor de urmărire penală în domeniul cercetării infracțiunilor comise de către persoanele minore.

Ca rezultat, vă prezentăm Ghidul „Urmărirea penală în cauzele cu făptuitori minori”. Sperăm că ghidul dat va fi un suport informațional suplimentar și un material didactic util în domeniul urmăririi penale atât pentru practicieni, cât și pentru studenți.

Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului ”Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării” implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în parteneriat cu UNICEF Moldova.


Ghidul-Ofiterului.pdf [732,67 Kb] (descarcari: 310)