Studiu MECANISMUL INTERINSTITUȚIONAL DE LUCRU CU COPIII ÎN CONFLICT CU LEGEA ȘI COPIII SUB VÂRSTA RĂSPUNDERII PENALE. NOI ABORDĂRI LA NIVEL LOCAL ÎN REGIUNILE BĂLȚI, ORHEI, UNGHENI, CĂUȘENI ȘI LEOVA

Studiu MECANISMUL INTERINSTITUȚIONAL DE LUCRU CU COPIII ÎN CONFLICT CU LEGEA ȘI COPIII SUB VÂRSTA RĂSPUNDERII PENALE. NOI ABORDĂRI LA NIVEL LOCAL  ÎN REGIUNILE BĂLȚI, ORHEI, UNGHENI, CĂUȘENI ȘI LEOVA
Promovarea preceptelor justiţiei pentru copii implică prevederi legislative, dar şi măsuri administrative, judiciare şi de altă natură pentru a asigura ca prevederile legislative sunt implementate în practică. Cadrul normativ-juridic al Republicii Moldova creează anumite premize pentru excluderea copiilor cât de curând posibil din sistemul de justiţie penală şi pentru lucrul cu aceşti copii, precum şi cu cei ce nu au atins vârsta răspunderii penale.
Autorităţile au încercat a aduce claritate prin adoptarea unor acte normativ-juridice, inclusiv a Legii nr. 140 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi și a Legii nr. 299 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant. Totuşi, în prezent nu există suficientă claritate legislativă, fiind constate anumite colizii (reale, unele doar imaginare) şi lacune regulatorii. Anterior, reglementarea primară era şi mai sumară.
Pentru a facilita lucrul cu copiii în conflict cu legea și copiii sub vârsta răspunderii penale, Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu UNICEF Moldova, în perioada 2012-2018 a inițiat, pilotat și instituționalizat mecanisme locale de referire (mecanism local de identificare, referire și asistență a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale) în regiunile Bălți, Orhei, Ungheni, Căușeni și Leova. Este de menţionat efortul enorm depus de partenerii implicaţi pentru a dezvolta mecanisme locale de referire în situaţia unor prevederi legale sumare, dar având ghidarea în standarde şi recomandări internaţionale, beneficiind de motivaţie şi entuziasm din partea autorităţilor publice locale şi a specialiştilor din instituţiile din comunitate şi din sectorul justiţiei.
Problema tratamentului copiilor în conflict cu legea și celor sub vârsta răspunderii penale rămâne însă actuală. Datele statistice la nivel naţional vorbesc de tendinţe îngrijorătoare de suprautilizare a mecanismelor justiţiei penale şi reacţiei punitive, în loc de grijă şi suport, aşa cum o cere interesul superior al copilului.
În asemenea context, s-a decis de a inventaria lecţiile învăţate din funcţionarea mecanismelor locale de referire, ce ar fi utile la revizuirea şi adoptarea legislaţiei în domeniul lucrului cu copiii în conflict cu legea şi celor sub vârsta răspunderii penale. Analiza demonstrează că aceste mecanisme de referire au adus mai multe beneficii copiilor şi anume intervenţii multidisciplinare şi mai organizate a specialiştilor, implicarea unui număr mai mare de specialişti, accesibilitate novatorie la anumite categorii de servicii, monitorizare mai bună a progresului în tratamentul copiilor, dar şi la responsabilizarea reciprocă a specialiştilor. În ansamblu, putem vorbi de o cooperare mai bună între instituţii, adaptare şi coroborare a procedurilor de lucru a instituţiilor implicate. Aceste procese au fost catalizate prin instruiri, schimburi de experienţă şi activitatea unor grupuri de lucru locale. Totodată, există şi provocări, inclusiv elemente de discontinuitate a cooperării şi neimplicarea activă a unor instituţii, insuficienţă de servicii şi specialişti, utilizare nu totdeauna clară a managementului de caz, responsabilitate redusă din partea unor beneficiari şi părinţi. Aceste rezultate pozitive ar putea fi consolidate prin adoptarea unei hotărâri de Guvern, care ar contribui şi la soluţionarea acelor provocări pe care le întâlnesc la moment mecanismele locale de referire.

Studiul integral: Studiul.pdf [1,42 Mb] (descarcari: 123)