CURRICULUM Soluționarea prin mediere a conflictelor penale.Curs de formare continuă (20 ore)

CURRICULUM Soluționarea prin mediere a conflictelor penale.Curs de formare continuă (20 ore) Soluționarea conflictelor prin mediere a conflictelor penale este un Curs de formare continuă pentru mediatori.
Potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) al Legii cu privire la mediere nr. 137 din 03.07.2015, mediatorul este obligat să urmeze instruirea continuă cu o durată de cel puțin 20 de ore academice anual în primii 5 ani de activitate și de cel puțin 10 ore academice anual în fiecare an următor. Formarea profesională continuă a mediatorilor trebuie să asigure eficientizarea activității de mediator prin dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale
(pct. 8.1 din Standardele de formare inițială și continuă a mediatorilor, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 1 din 26.02.2016). Medierea reprezintă modalitatea de soluţionare alternativă a litigiilor pe cale amiabilă, în cadrul unui proces structurat, flexibil și confidenţial, cu asistenţa unui sau mai multor mediator. Cursul propus abordează aspectele teoretice și practice din domeniul medierii conflictelor penale. Medierea în cauzele penale, deși are mai multe avantaje, totuși are o aplicabilitate redusă. Cursul de formare continuă are ca scop familiarizarea participanților
cu particularitățile medierii penale, atât la nivel teoretic, cât și aplicativ. Curriculumul Soluționarea conflictelor prin mediere se axează pe trei niveluri comportamentale, cu grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare și integrare.
Nivelul cunoaşterii presupune acumularea cunoștinţelor teoretice, dar și actualizarea acestora în funcţie de eventualele modificări ale cadrului normativ existent în domeniul medierii penale.
Aplicarea presupune capacitatea de a interpreta corect și sistemic legislaţia în vigoare, capacitatea de a depista particularitățile/necesitățile medierii cauzelor penale și abilitatea de a propune soluţii pentru îmbunătățirea
situației actuale a medierii penale. Integrarea presupune aptitudinile de aplicare în practică a cunoștinţelor
referitoare la procesul de mediere în cauzele penale, soluţionarea corectă a situațiilor conflictuale.
Curriculum (20 ore) 3
Astfel, asimilarea particularităților procedurii de mediere în cauzele penale contribuie direct la dezvoltarea competențelor specifice ale programului de formare profesională continuă.
Cursul se predă în limba română.
Beneficiari sunt mediatorii care practică activitatea de mediere.
Poate fi descărcat aici: curriculum_20_ore-1.pdf [236.68 Kb] (descarcari: 45)