CURRICULUM Soluționarea prin mediere a conflictelor penale.Curs de formare continuă (10 ore)

CURRICULUM Soluționarea prin mediere a conflictelor penale.Curs de formare continuă (10 ore) Soluționarea conflictelor prin mediere a conflictelor penale este un Curs de
formare continuă pentru mediatori.
Potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) al Legii cu privire la mediere nr. 137 din 03.07.2015, mediatorul este obligat să urmeze instruirea continuă cu o durată de cel puțin 20 de ore academice anual în primii 5 ani de activitate și de cel puțin 10 ore academice anual în fiecare an următor. Formarea profesională continuă a mediatorilor trebuie să asigure eficientizarea activității de mediator prin dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale
(pct. 8.1 din Standardele de formare inițială și continuă a mediatorilor, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 1 din 26.02.2016).
Cursul este propus pentru mediatorii cu experiență în domeniu și este axat cu prioritate pe problemele practice întâlnite în cadrul activității de
mediere. La fel, Cursul ia în considerare modificările legislative în domeniul dreptului penal și dreptului procesual penal survenite din momentul
ultimei formări continue.
Tradițional, Cursul abordează aspectele teoretice și practice din domeniul medierii conflictelor penale.
Curriculumul se axează pe trei niveluri comportamentale, cu grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare și integrare.
Nivelul cunoaşterii presupune acumularea cunoștinţelor teoretice, dar și actualizarea acestora în funcţie de eventualele modificări ale cadrului normativ existent în domeniul medierii penale.
Aplicarea presupune capacitatea de a interpreta corect și sistemic legislaţia în vigoare, capacitatea de a depista particularitățile/necesitățile medierii privind cauzele penale și abilitatea de a propune soluţii pentru îmbunătățirea situației actuale a medierii penale.
Integrarea presupune aptitudinile de aplicare în practică a cunoștinţelor referitoare la procesul de mediere în cauzele penale, soluţionarea corectă a situațiilor conflictuale.
Curriculum (10 ore) 3
Asimilarea particularităților procedurii de mediere în cauzele penale contribuie direct la perfecționarea competențelor specifice ale programului
de formare profesională continuă.
Cursul se predă în limba română.
Beneficiari sunt mediatorii care practică activitatea de mediere, cu experiență în domeniu.
Poate fi descărcat aici: curriculum_10_ore.pdf [250,47 Kb] (descarcari: 62)