Organizații necomerciale din patru raioane ale țării fac schimb de experiență, pentru o implicare mai eficientă în schimbarea spre bine a comunităților din care fac parte

Membrii și membrele a patru organizații necomerciale (ONC) din raioanele Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat au început activitățile de schimb de experiență în vederea preluării bunelor practici în inițierea dialogurilor cu autoritățile locale, factorii de decizie, cetățenii, dar și implementarea proiectelor și activităților în comunitățile din care fac parte.

Schimbul de experiență a început cu o vizită de studiu la Asociația Obștească „Fiecare contribuie pentru Schimbare” (FCPS) din Criuleni, unde echipa a vorbit despre experiența și bunele practici ale organizației în implicarea și organizarea serviciilor comunitare. Membrele echipei FCPS au prezentat activitățile care aduc venit (atelierul de croitorie „ZigZag”) și resursele financiare alternative (desemnarea procentuală) ale organizației. De asemenea, a fost prezentată implicarea FCPS la soluționarea problemelor din comunitate, cum ar fi managementul deșeurilor, domeniu care nu era inițial în portofoliul asociației. La fel, echipa FCPS a realizat și activități ce țin de instruirea persoanelor cu dizabilități în domeniul dezvoltării deprinderilor de viață (autoreprezentarea și angajarea în câmpul muncii a tinerilor cu dizabilități), advocacy pentru servicii calitative în cadrul comunității, a implementat documente de politici interne, care au dus la sporirea eficienței și eficacității organizației.

În cea de-a doua zi, membrii și membrele asociațiilor FCPS (Criuleni), CRT DACIA (Soroca), Clinica Juridică Comrat și LDA Moldova (Cimișlia) au participat la trainingul „Antreprenorialul social – reglementări legale și aplicabilitatea practică”. Participanții și participantele au analizat conceptul de antreprenoriat social și mecanismele prin care se realizează acesta, cadrul legal de reglementare a întreprinderilor sociale și formele de organizare a acestora, diferența dintre afacerile clasice și cele sociale, dar și importanța întreprinderilor sociale în comunitate.

Schimbul de experiență va continua cu vizitele membrelor și membrilor celor patru ONC-uri beneficiare ale proiectului la colegi din alte organizații necomerciale cu experiență în dezvoltarea și implementarea serviciilor în comunitățile lor.

Activitățile au loc în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP, cu suportul financiar al Suediei.