Ghid „Accesul la justiție”

Prezentul ghid este un instrument practic pentru funcționarii publici și reprezentanții instituțiilor publice în vederea facilitării interacțiunii eficiente cu beneficiarii/justițiabilii.

Ghidul cuprinde o analiză privind protecția juridică a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor în etate, reprezentanților grupurilor etnice (în special persoanele de etnie romă), victimelor și supraviețuitoarelor violenței în familie, dar și reflectă aspecte ce țin de legislația națională privind accesul la justiție al grupurilor vulnerabile, precum și practicii în domeniul accesului la justiției. Ghidul, de asemenea, include analiza standardelor internaționale în materia accesului la justiție al persoanelor din grupuri vulnerabile; analiza și prezentarea convențiilor în materie, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, dar și analiza bunelor practici din alte țări.

Pentru acordarea unui suport practic beneficiarilor în realizarea drepturilor lor, două dintre capitole prezintă sfaturi utile pentru comunicare și relaționare între instituție/funcționar și beneficiar care solicită apărarea unui drept: cum identificăm problema persoanei, cum trebuie stabilită interacțiunea inter-instituțională în vederea soluționării unui caz complex; cum trebuie gestionate situațiile de comunicare dificilă. La fel, ghidul vine cu informații relevante de suport pentru comunicarea funcționarilor/ reprezentanților instituțiilor publice cu mass-media.

Ghidul „Accesul la justiție” a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei. Opiniile exprimate în publicație aparțin autorilor și nu reflectă neapărat viziunea IRP, PNUD și Suediei.

Ghidul poate fi descărcat la acest link:
ghid-accesul-la-justitie-final.pdf [1,22 Mb] (descarcari: 108)
Template not found: /templates/work/addcomments.tpl