Ghid privind alternativele la arestarea preventivă

Introducere
Dreptul la libertate și siguranță, privite împreună, constituie un drept fundamental care nu cunoaște alternativă. Astfel, există stare de libertate sau stare de lipsire de libertate, după cum starea de semilibertate, de libertate supravegheată sau de libertate condiționată pot fi privite ca lipsiri
de libertate.

Aplicarea alternativelor la detenție se subordonează regulilor generale privind măsurile preventive, respectiv, urmează a se constata: legalitatea detenției;
existența unei bănuieli rezonabile; prezența unui risc; proporționalitatea; rezonabilitatea și necesitatea aplicării detenției şi, nu mai puțin important,
prioritatea alternativelor detenției. Această prioritate derivă din prezumția libertății care este punctul forte al art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor
Omului (CEDO). La fel, și Curtea Constituțională reiterează în mod constant prioritatea libertății în cazul măsurilor procesuale de constrângere.

Ghidul poate fi descărcat aici:
Template not found: /templates/work/addcomments.tpl