Identificarea și protecția copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale sau celor în conflict cu legea penală

Identificarea și protecția copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale sau celor în conflict cu legea penală


Implicarea unui copil în procedurile judiciare nu este doar o problemă juridică. Circumstanţele care au determinat o asemenea situaţie sunt cu mult mai profunde decât ceea ce examinează un judecător.Până la urmă, pe masa judecătorului se pun doar consecinţele, cauzele rămânând a fi căutate în familie şi în societate. Aşadar, problema resocializării unui copil este evident una de ordin general şi abordarea necesită a fi complexă, cu implicarea tuturor resurselor şi forţelor. Serviciilor locale în această operă le revine un rol considerabil, alături de familie, şcoală, comunitate.

Chiar dacă juristul va lua o decizie prin care copilul care a comis ceva inadmisibil va fi lăsat în seama societăţii, aceasta nu va avea nici un efect dacă măsurile care se vor lua nu vor fi eficiente. Chiar dacă se află implicat în sistemul justiţiei penale, copilul trebuie, în primul rând, tratat cu respect, cu demnitate, în mod nediscriminatoriu şi corect. Reformele care se produc în ţara noastră în domeniul justiţiei juvenile sunt un rezultat a acceptării uor reguli de joc identificate de raţiunea omenească contemporană.

Ghidul are ca obiectiv asigurarea cu instrumente eficiente a specialiştilor în lucrul cu copiii socialmente vulnerabili care manifestă un comportament deviant sau delincvent. La elaborarea ghidului s-a incercat, pe cât e posibil, de a evita utilizarea unei terminologii rigide, strict juridice, cunoscută în mare parte doar reprezentanţilor unor profesii, cum ar fi jurişti, psihologi sau asistenţi sociali. Aceasta, pentru a facilita accesul la informaţie a unui număr pe cât se poate de mare al celora interesaţi de acest domeniu.
Rămânem cu speranţa că ghidul va fi util şi îşi va aduce modesta contribuţie în opera de constituire în Republica Moldova a unui sistem în care interesele copilului vor fi prioritare şi în care justiţia va fi implicată doar în cazuri exepţionale, iar toate celelalte probleme se vor soluţiona pe cale alternativă.

Prezentul Ghid este elaborat în cadrul proiectului „O mai bună protecție și suport pentru copiii din sistemul de justiție. Dejudiciarizarea cauzelor penale în care sunt implicați copiii” fiind realizat cu suportul financiar al Reprezentanței UNICEF în Moldova.
Ghid identificarea și protecția copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale