Justiţia penală şi Drepturile Omului

Justiţia penală şi Drepturile Omului
Drepturile omului reprezintă o instituţie constituţional juridică necesară oricărui stat de drept democratic şi modern, care are drept obiectiv prioritar alinierea la normele şi cerinţele europene, urmărind scopul integrării în comunitatea europeană. Statul contemporan se afirmă ca o garanţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, această îndatorire avînd un caracter juridicointernaţional şi constituţional.

Eficienţa unui sistem de justiţie penală într-un stat este apreciat în primul rînd după nivelul respectării drepturilor omului, nivelul profesionalismului actorilor implicaţi în acest sistem şi după impactul efectiv al sistemului asupra societăţii. Orice pedeapsă din acest sistem are drept scop şi prevenirea săvîrşirii unor noi infracţiuni, ceea ce presupune o individualizare adecvată a reacţiei sociale la faptele prejudiciabile prevăzute de legea penală. Datele obţinute pot fi utile pentru eleborarea unor strategii în reforma justiţiei penale.
Justiţia Penală şi Drepturile Omului