Materialele Forumului “Justitia Juvenila în Estul si Sud-Estul Europei”

Materialele Forumului “Justitia Juvenila în Estul si Sud-Estul Europei”Desfasurarea la Chisinau a acestui forum international, cu participarea reprezentantilor a mai multor tari din regiune, confirma odata în plus intentia ferma a Republicii Moldova de a întreprinde masuri necesare în ameliorarea situatiei în domeniul justitiei si în special a justitiei juvenile.

Cu aceasta ocazie, salut efortul constant depus de catre Institutul de Reforme Penale, care în colaborare cu Reprezentanta UNICEF în Republica Moldova si Organizatia Olandeza pentru Cooperare si Dezvoltare (ICCO), a organizat prezentul Forum Regional. Este indiscutabil, ca orice societate ce pretinde a fi democrata trebuie asigure respectarea drepturilor fundamentale ale oricarui membru al sau, indiferent de statutul lui social.


În acest context, o atentie deosebita se cere a acordata problemelor ce tin de justitia juvenila, care are în centrul atentiei sale copii afl ati în confl ict cu legea.
Materialele Forumului “Justitia Juvenila în Estul si Sud-Estul Europei”