Ghidul de implicare comunitară în activitatea de probaţiune în privinta minorilor

Ghidul de implicare comunitară în activitatea de probaţiune în privinta minorilorConvenţia cu privire la drepturile copilului, la art. 3, prevede: „În toate deciziile care îi privesc pe copii, fie că sînt luate de instituţii publice sau private de ocrotire socială, de către tribunale, autorităţile administrative sau de organe legislative, interesele copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate...”.Sistemul de justiţie pentru minori caută să asigure bunăstarea minorilor astfel încît reacţia faţă de delincvenţii juvenili să fie întotdeauna corespunzătoare circumstanţelor delincvenţelor şi delictelor. Reacţia socială la actele de delincvenţă juvenilă trebuie să fie totdeauna proporţională, fără a avea un caracter exclusiv punitiv sau represiv. Sistemul justiţiei pentru minori trebuie să susţină drepturile şi siguranţa şi să promoveze bunăstarea fi zică şi mintală a minorilor. Se vor face eforturi pentru a stabili, în fiecare ţară, o serie de legi, reguli şi dispoziţii aplicabile în mod expres la delincvenţii juvenili şi pentru a stabili instituţii şi organisme însărcinate cu aplicarea justiţiei la minori, fiind destinate să răspundă nevoilor proprii ale delincvenţilor juvenili, protejînd, în acelaşi timp, drepturile lor fundamentale şi să răspundă nevoilor societăţii. Probaţiunea reprezintă o astfel de abordare a delincvenţei juvenile.Instituţia probaţiunii, deşi este implementată în Republica Moldova la nivel de proiecte-pilot de mai mulţi ani, păstrează caracterul noutăţii. Instituţional, serviciul de probaţiune a fost creat la 12 ianuarie 2007, cadrul normativ-juridic al probaţiunii fiind definitivat prin Legea nr. 8-XVI din 14.02.2008 cu privire la probaţiune. Un rol deosebit în implementarea probaţiunii revine unor instituţii din comunitate. Termenul de participare comunitară implică toate formele de ajutor, remunerat sau nu, exercitat în timp parţial sau intermitent şi propus serviciului de probaţiune de către organizaţiile publice sau private şi de persoane individuale din comunitate.

Echipa de autori:
Victor Zaharia, doctor în drept, lector universitar, Director,IRP
Nicolae Harconiţă, Expert îndomeniul probaţiunii sentenţiale și postsentenţiale
Vladimir Popa, Şef adjunct al Oficiului Central de Probaţiune

Această lucrare a fost publicatăîn cadrul proiectului „Reformasistemului de justiţie juvenilă în Republica Moldova" implementat de UNICEF cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Internaţionale (SIDA).
Ghidul de implicare comunitară în activitatea de probaţiune în privinta minorilor