Ghidul Avocatului care acorda asistenta juridica garantata de stat copiilor aflati in conflict cu legea

Ghidul Avocatului care acorda asistenta juridica garantata de stat copiilor aflati in conflict cu legea Această lucrare constitui un ghid metodologic destinat, în primul rând, avocaţilor specializaţi în acordarea asistenţei juridice garantate de stat în cauzele care implică copii, dar care poate fi util şi pentru orice alt jurist profesionist, interesat de specificul acordării asistenţei juridice copiilor aflaţi în conflict cu legea. La baza acestui ghid a stat o lucrare similară, publicată sub egida Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), în anul 2010, fiind actualizată şi completată de coautorii Arina Ţurcan şi Boguţa Elena. Opiniile expuse în prezenta publicaţie nu reflectă neapărat punctul de vedere
al CNAJGS

Elaborarea acestui ghid a fost realizată de către CNAJGS, în conformitate cu „Planul de Acţiuni de implementare a Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016”, adoptat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 6 din 16 februarie 2012, domeniul specific de intervenţie 6.3.1, acţiunea 6


Echipa de autori: Vasile Rotaru
Victor Zaharia
Lilian Darii
Mihai Lupu
Iurie Cuza
Arina Ţurcan
Boguţa Elena
Ghidul Avocatului care acorda asistenta juridica garantata de stat copiilor aflati in conflict cu legea