Studiu cu privire la noi metode de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat

Studiu cu privire la noi metode de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat Legea nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, intrată în vigoare la 01 iulie 2008, include mai multe novaţii cu scopul de a institui un sistem cost-eficient, accesibil şi nediscriminator de asistenţă juridică garantată de stat: nou
model de management al sistemului, criterii de eligibilitate a prestatorilor de servicii, diversificarea asistenţei juridice garantate de stat, posibilitatea instituirii unui mecanism de monitorizare a calităţii serviciilor acordate, demonstrând şi anumită abordare strategică a domeniului.
Studiul poate fi de un real folos pentru instituţiile interesate în dezvoltarea mecanismului de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat, în special pentru CNAJGS în formularea politicii sale ulterioare în domeniu.

Studiu