Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.

La data de 8-9 februarie 2018, s-a desfășurat atelierul de instruire privind consolidarea abilităților reprezentanților autorității tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor și acordarea asistenței necesare copiilor implicați în procesul penal.

Atelierul de instruire a durat două zile și a reunit 25 de specialiști, primari, asistenți sociali dar și specialiști pentru protecția drepturilor copiilor în aparatul primăriei. Sesiunile au fost coordonate de către Olga Rabei- manager de proiect și Arina Țurcan – formator, avocat, expert IRP.

Printre tematicile abordate la sesiunile de instruire, au fost:
- Nevoi de asistenţă şi protecţie a copiilor în conflict cu legea.
- Reprezentarea intereselor copilului la aplicarea măsurilor preventive privative şi neprivative de libertate.
- Asigurarea drepturilor copilului în conflict cu legea în cadrul audierii şi efectuării altor acţiuni procesuale
- Participarea reprezentantului autorităţii tutelare la aplicarea măsurilor alternative şi procedurilor speciale.
- Procedura audierii copilului victimă/martor în condiţii speciale art. 110/1 CPP.
- Interacţiunea dintre specialişti în procesul de identificare, referire şi documentare a cauzelor cu implicarea copiilor în conflict cu legea şi copii victime/martori a infracţiunilor, etc.

Participanții au fost implicați activ în discuții, manifestând un interes sporit faţă de bunele practici ale altor specialiști care lucrează cu şi pentru copiii în conflict cu legea.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, inițiat de Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.
Consolidarea abilităților reprezentanţilor autorităţii tutelare în vederea apărării eficiente a drepturilor copiilor şi acordarea asistenţei necesare copiilor implicaţi în procesul penal.