Avocat, mediator: "Moldovenilor le place să se judece şi pentru cel mai mărunt lucru. Să apeleze la mediere."

Avocat, mediator: "Moldovenilor le place să se judece şi pentru cel mai mărunt lucru. Să apeleze la mediere."În contextul Cursului de instruire cu genericul “Medierea în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea”, desfășurat de Institutul de Reforme Penale, Institutul Național de Justiție și suportul UNICEF-Moldova, în perioada 23-25 noiembrie 2016, la Chișinău, avocata și mediatoarea, Angela Gherasim, ca și participant al Cursului, a oferit un interviu pentru deslușirea fenomenului de mediere și tehnicile speciale de instrumentare a cauzelor cu implicarea copiilor aflați în conflict cu legea.

Practică avocatura de mai bine de 20 de ani, iar mai nou – face și mediere. Angela Gherasim susține că ambele activități îi sunt la fel de apropiate, dar optează pe soluționarea conflictelor prin mediere. Or, judecata înseamnă timp, bani și nervi pierduți, mai ales pentru mediul de afaceri. Deși ar putea spune că în 20 de ani a învățat suficient, Angela Gherasim vrea să fie în ritm cu tendințele din domeniu.

BizLaw: De ce ați ales anume avocatura?

Angela Gherasim: Este o profesie nobilă pe care o practic de mulți ani. Profesie care mi-a oferit posibilitatea să cunosc zilnic tot felul de oameni, iar recunoștințele acestora sunt un motiv de satisfacție personală, morală și strict profesională, pe care o primesc de-a lungul anilor. Această satisfacție se asociază cu cea a unui sportiv învingător, fapt ce mă determină să merg mai departe.

BizLaw: Ce v-a determinat să optați și pentru mediere?

Angela Gherasim: Procesul de mediere este o variantă viabilă de a rezolva conflictul. Aplicând medierea, pui accent pe interesele părților și nu pe aspectele juridice ale conflictului. Astfel, câştigi timp, nu te mai plimbi prin instanţe, iar în final părțile obțin o soluție care pune capăt unui conflict.

BizLaw: Cum combinați avocatura cu medierea? Dacă ați fi pusă la încercare să alegeți: mediere sau avocatură. Care ar fi alegerea și de ce?

Angela Gherasim: Avocatura şi medierea sunt două profesii liberale și nobile. Mediatorul este specialist în comunicare, avocatul în ştiinţe juridice. De aceea, cred că nu aș putea opta doar în favoarea uneia dintre profesii. Ambele au același scop – soluționarea conflictului.

BizLaw: Înțeleg cetățenii ce este medierea și în ce cazuri se recomandă a fi aplicată?

Angela Gherasim: Moldovenilor le place să se judece şi pentru cel mai mărunt lucru, dovadă fiind numărul tot mai mare de dosare supuse judecării. În consecință, fiind nemulțumiți de termenii de judecare, treptat, cetățenii încep să caute metode alternative de a soluționa conflictele.

La început sunt mai rezervați, ceea ce de fapt e și firesc, mai ales când sunt la prima experiență de acest fel. Ulterior, cu ajutorul mediatorului, oamenii scapă de inhibiții și sunt dispuși să vorbească despre problema lor.

BizLaw: În ultimul timp se încearcă a promova medierea. Din păcate, rămâne puțin cunoscut acest mecanism. Ce ar trebui să se facă pentru a convinge oamenii să apeleze la mediere?

Angela Gherasim: Cel mai mare atu, pe care trebuie oamenii să-ll înţeleagă, este că în instanță părțile își caută dreptatea, iar în mediere ei înşişi pot decide asupra soluţiilor agreate şi nu un judecător.

Iar în mediul de afaceri, avantajul medierii are strânsa legatură cu sloganul: „Time is money”

BizLaw: Din experiență, ce cazuri de mediere ați avut?

Angela Gherasim: Din experienţa mea, am adunat o multime de cazuri de mediere, cum ar fi soluționarea conflictelor în litigiile civile, de familie, de muncă.

BizLaw: Cine ar trebui, de fapt, să facă medierea: judecătorul sau un mediator?

Angela Gherasim: În opinia mea, ca scenariu ideal, judecătorul ar trebui să informeze și să îndrume părțile la mediere. Dar, judecătorul ar trebui să judece (nu să medieze), să aplice legea (nu interese), să evalueze (nu să faciliteze negocierea), să ordoneze (nu să acomodeze).

BizLaw: Oricum, s-a mers pe instituirea medierii judiciare obligatorii. Credeți că e un pas bun?

Angela Gherasim: Am o atitudine dublă la acest capitol. Pe de o parte, medierea obligatorie tinde să schimbe mentalitatea conflictuală spre una de dialog, pe de altă parte, pare a fi greşită obligarea părţilor să participe într-un proces, al cărui etos se întemeiază pe acordul voluntar şi pe o dorinţă de soluţionare a conflictului.

BizLaw: Să revenim la subiectele discutate în cadrul instruirii. Prin ce se deosebesc procesele de mediere a cauzelor cu implicarea copiilor aflați în conflict cu legea?

Angela Gherasim: În opinia mea, pentru a media o cauză cu implicarea copilului, mediatorul trebuie să aibă cunoștințe din psihologie și pedagogie. El trebuie să cunoască particularitățile de vârstă a dezvoltării copilului, specificul apariției și dezvăluirii conflictului cu legea și srategia de soluționare.

BizLaw: Totuși, e vorba de copii. Deci, se cer tehnici speciale de instrumentare. Care ar fi acestea?

Angela Gherasim: După cum știm, copii sunt diferiți, datorită diferențelor culturale și de dezvoltare. De aceea, nu există un model unic al rezolvării conflictelor cu implicarea acestora. Totuși, există niște pași care pot ghida mediatorul în rezolvarea conflictelor în mod eficient, cum ar fi observația, interviul, tehnica hărții conflictului, tehnici de comunicare (asertivă, empatică) etc.

BiaLaw: Sunt necesare abilități speciale din partea mediatorilor? Experiența cât de importantă este?

Angela Gherasim: După mine, pentru a deveni un profesionist iîn adevaăratul sens al cuvântului, trebuie să ai ceea ce francezii numesc „ésprit de corps”: conștiintța apartenenței la o breaslaă, la o elitaă profesionalaă, maândria de a spune ce esști înainte de a spune, cine ești.

BizLaw: Cum poate fi gestionată o situație critică într-un proces de mediere? V-ați confruntat cu astfel de crize? Ce anume nu a funcționat cum trebuie?

Angela Gherasim: Există diferite mecanisme care permit de a prevedea, delimita, controla și soluționa aceste situații. Nu există o soluție universală, pentru că totul depinde de la caz la caz.

Conflictul are mai multe sșanse de solutționare dacaă: atenția se concentreză pe problemă și nu pe persoanele implicate; emoția și teama sunt controlate; situația de criză este prevăzută anticipat și nu se ajunge la ea.

BizLaw: Deci, ce este mai dificil, să fii avocat sau mediator?

Angela Gherasim: În opinia mea, atât mediatorul, cât și avocatul trebuie să fie cei care încearcă să facă pace, cu o mică deosebire: avocatul în interesele doar a clientului, iar mediatorul oriunde este nevoie de ea.

Conflictele există, pentru că sunt parte a vieţii. A le rezolva, e un lucru dificil atât pentru avocat, cât și pentru mediator, important e ca conflictele să fie rezolvate cu demnitate şi respect.

Sursa: BizLaw