Alternativele la detentie popularizate de Ziua Internationala a Drepturilor Omului

Alternativele la detentie popularizate de Ziua Internationala a Drepturilor Omului Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, Institutul de Reforme Penale(IRP) a organizat un flashmob cu genericul “Spune DA alternativelor la detenţie”. Acţiunea a avut drept scop promovarea beneficiilor alternativelor la detenţie atît pentru comunitate cît şi pentru persoanele aflate în conflict cu legea. Pentru o mai bună vizibilitate a mesajului, flashmob-ul s-a desfăşurat concomitent, în aceeaş formulă, în trei localităţi ale ţării: Chişinău, Bălţi şi Cahul în parteneriat cu Centrele de Justiţie Comunitară din aceste regiuni.
Acţiunea a constat în formarea mesajului “Spune DA alternativelor la detenţie” din cuvintele imprimate pe maiourile voluntarilor de la Centrele de Justiţie Comunitară. Ulterior, au fost împărţite leaflete persoanelor de pe stradă şi li s-a explicat ce prezintă alternativele la detenţie şi care sunt beneficiile lor pentru comunitate.

Flashmob-ul vine ca urmare a încheierii primei etape de monitorizare a serviciului de probaţiune de către IRP, de la noi din ţară. Procesul de monitorizare a inclus aplicarea a 567 de chestionare judecătorilor, procurorilor, administraţiei publice locale, consilierilor de probaţiune, publicului larg precum şi beneficiarilor. În urma monitorizării efectuate în rîndul beneficiarilor, s-a constatat că majoritatea persoanelor condamnate la sancţiuni comunitare se simt izolate, discriminate şi neacceptate de către societate, chiar dacă regretă fapta ce au săvîrşit-o şi sunt gata să se schimbe. Mesajul “Spune DA alternativelor la detenţie” vrea să atragă atenţia asupra faptului că aceşti oameni nu reprezintă un pericol social şi au dreptul la a doua şansă.

Alternativele la detenţie sunt acordate de către instanţa de judecată doar persoanelor ce au comis infracţiuni uşoare şi care regretă şi sunt dispuşi să ducă un mod de viaţă cinstit

(mentionat de autor) Pentru aceasta, ei au nevoie de ajutorul comunităţii în care trăiesc, de ajutorul familiei, prietenilor şi cunoscuţilor. Doar cu susţinerea celor din jur ei pot fi reeducaţi şi reîncadraţi în comunitate. Activitatea dată a fost desfăşurată în cadrul proiectului “Consolidarea implementării alternativelor la detenţie în Republica Molodova”, cu suportul Open Society Institute, Budapesta. Proiectul presupune monitorizarea serviciului de probaţiune din toate raioanele republicii pe parcursul a 12 luni. Prima etapă de monitorizare a fost finisată în luna noiembrie, curent. Rezultatele vor fi înglobate într-un raport şi prezentate în cadrul a două mese rotunde în Chişinău şi Bălţi, cu participarea actorilor justiţiei penale, consilierilor de probaţiune şi APL. De asmenea, experţii IRP vor formula o serie de recomandări în vederea eficientizării activităţii serviciului de probaţiune.

Alternativele la detenţie sunt sancţiuni penale prin care persoana vinovată nu este privată de libertate dar i se aplică: muncă neremunerată în beneficiul comunităţii; un program de supraveghere, asistenţă şi consiliere în comunitate (probaţiune) sau, după caz, o amendă. Beneficiul alternativelor la detenţie constă în şanse mai marei de reintegrare în societate a condamnatului cu mai puţine cheltuieli din partea statului. Persoana rămîne în comunitate, munceşte, plăteşte impozite şi are grijă de familia sa. La moment, de alternative la detenţie beneficiază aprox. 7000 de persoane, dintre care 200 minori.

Sursa: http://echitate.wordpress.com