O mai bună protecție și suport a copiilor în conflict cu legea și sub vârsta răspunderii penale. Raionul Orhei.

O mai bună protecție și suport a copiilor în conflict cu legea și sub vârsta răspunderii penale. Raionul Orhei. Reprezentanții IRP a cinci raioane din țară au elaborat un raport de monitorizare a şedintelor de judecată cu implicarea copiilor aflați sub vârsta răspunderii penale. În raionul Orhei, beneficiarii proiectului au fost:

Grupul ţintă:
• Copii sub vârsta răspunderii penale (de la 7-14 ani) care au comis o faptă penală şi nu pot fi traşi la răspundere penală
• Copii în conflict cu legea (14-18 ani) care au comis o faptă penală şi pot fi traşi la răspundere penală

Beneficiari Indirecţi:
• Familiile acestor copii
• Comunitatea

Crearea și funcționarea grupului de lucru

Mecanismul de referire a copiilor în conflict cu legea și sub vîrsta răspunderii penale:
• Direcția de Învățământ
• Direcția de Asistență Socială și Protecția Familiei
• Poliția
• Procuratura
• Judecătoria
• Probațiunea
• Serviciul de Asistență Psihopedagogică
• IMSP SR Orhei

Sporirea colaborării intersectoriale
• Ședințe intersectoriale ale grupului de lucru;
• Organizarea de ședințe interraionale;
• Schimb de experiență;
• Intensificarea cooperării cu ONG și instituții sociale în vederea oferirii unor servicii complexe pentru copiii în conflict cu legea

Crearea mecanismului de referire a copiilor în conflict cu legea
• Regulile şi procedurile privind traseul pe care îl parcurg beneficiarii - copiii în conflict cu legea și sub vîrsta răspunderii penale, în sistemul de servicii sociale.
• Referirea este rezultatul cooperării instituțiilor - școala, poliția, autoritatea tutelară, asistența socială, comisia de lucru pentru copilul în dificultate, serviciul de asistență psihopedagogică, procuratura, judecătoria, medierea, ONG.

Activități educative: „Ziua Copilului” și „Promovăm pacea!”

Reușite:
• Peste 20 specialiști din r. Orhei capacitați prin intermediul programelor de formare în evaluarea copiilor în conflict cu legea.
• Peste 80 copiii consiliați în cadrul activităților psihosociale individuale și de grup.
• Crearea mecanismului de colaborare și referire intersectorială a copiilor în conflict cu legea
• Sporirea colaborării între specialiști și oferirea unor răspunsuri la problematica copiilor în conflict cu legea
• Punerea bazelor serviciilor de mediere în or. Orhei

Dificultăți:
• Implicarea scăzută a serviciilor psihologice în cazul copiilor în conflict cu legea, numărul scăzut de psihologi școlari;
• Necesitatea de instruire continuă a specialiștilor din sectoarele implicate în oferirea serviciilor copiilor în conflict cu legea.

Raport realizat de Taras Svetlana,
coordonator servicii sociale IRP raionul Orhei

O mai bună protecție și suport a copiilor în conflict cu legea și sub vârsta răspunderii penale. Raionul Orhei. O mai bună protecție și suport a copiilor în conflict cu legea și sub vârsta răspunderii penale. Raionul Orhei.
O mai bună protecție și suport a copiilor în conflict cu legea și sub vârsta răspunderii penale. Raionul Orhei. O mai bună protecție și suport a copiilor în conflict cu legea și sub vârsta răspunderii penale. Raionul Orhei.
O mai bună protecție și suport a copiilor în conflict cu legea și sub vârsta răspunderii penale. Raionul Orhei. O mai bună protecție și suport a copiilor în conflict cu legea și sub vârsta răspunderii penale. Raionul Orhei.