Abilitarea juridică prin acordarea asistenţei juridice primare prin resurse comunitare

Abilitarea juridică prin acordarea asistenţei juridice primare prin resurse comunitareÎn perioada 22 – 24 iunie 2015, la Vadul lui Voda, Institutul de Reforme Penale, cu suportul Misiunii OSCE în Moldova, a organizat un atelier de instruire cu genericul “Abilitarea juridică prin acordarea asistenţei juridice primare prin resurse comunitare”.

Scopul atelierului este de a consolida capacităţile studenţilor, reprezentanţilor Organizaţiilor non-guvernamentale locale, avocaţilor stagiari de a se implica/acorda asistenţa juridică primară în comunităţile în care activează.

În cadrul atelierului au fost instruiţi 20 de studenţi/masteranzi din cadrul facultăţilor de drept ale universităţilor din regiunile Chişinău, Cahul, Comrat şi Bălţi. De asemenea, la atelier au participat 5 reprezentanţi ai Oficiilor Teritoriale ale CNAJGS (Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat).

Echipa de formatori a fost compusă din experţii IRP: Victor Zaharia – doctor în drept, preşedintele CNAJGS și Ion Căpăţînă – avocat.

În cadrul a 12 sesiuni au fost abordate, în special, subiecte: Abilitarea juridică, accesul la justiţie, accesul la servicii juridice, nevoi juridice ale populaţiei; Sistemul de asistenţă juridică garantată de stat al RM. Răspunsul sistemului de asistenţă juridică garantată de stat la necesităţile juridice ale populaţiei. Asistenţa juridică primară şi asistenţa juridică calificată. Categorii de beneficiari. Rolul actorilor comunitari în acordarea asistenţei juridice garantate de stat; Interacţiunea cu beneficiarul asistenţei juridice garantate de stat. Intervievarea beneficiarului, reguli de urmat; Pregătirea interviului; Intervievarea beneficiarilor. Joc de rol; Identificarea şi formularea problemei. Documentarea cazului. Analiza informaţiei; Pregătirea consultaţiei. Formularea opţiunilor de soluţionare a problemei / problemelor juridice ale beneficiarului; Consultarea beneficiarului. Joc de rol ; Întocmirea planului post-consultanţă; Mecanismul de referire către alte instituţii şi servicii ;Interacţiunea consultantului cu OT al CNAJGS. Managementul timpului, resurselor materiale şi nemateriale. Raportarea activităţii.

Ca rezultat al acestei instruiri studenţii au căpătat abilităţi necesare în a se implica în acordarea asistenţei juridice primare. Fapt ce se va întîmpla începînd cu luna Iulie, studenţii instruiţi urmînd a fi implicaţi, cel puţin 2-4 ore pe săptămînă, în acordarea asistenţei juridice primare în cadrul Oficiilor Teritoriale din Chişinău, Cahul, Comrat şi Bălţi.

“Prin intermediul lucrului în echipă, studiului de caz am primit abilităţi suficiente de acordare a asistenţei juridice primare, care apoi ne va ajuta în activitatea de avocat, pe care în viitor am dori s-o practicăm” , Irina, student anul IV, Cahul.
“În cadrul acestui seminar, după parerea mea, ne-am învăţat şi am avut oportunitatea să acumulăm o bună experienţă profesională” Arcadie, anul III, Bălţi.
“Activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi a seminarului în special, vine în mod prioritar să completeze lacunele sistemului de învăţămînt din cadrul facultăţilor de drept, ce ţine de sistemul de asistenţă juridică garantata de stat ” Cristina, masterandă, Chişinău.
“Acest seminar m-a ajutat să înţeleg însăşi ce înseamnă activitatea de avocat, în cazul în care voi alege pentru viitor această profesie, cu ce greutăţi mă pot întîlni şi care este cea mai bună metodă de a le depăşi” Evelina, anul IV, Cahul.

“Instruirea a oferit răspunsuri specifice la întrebări de genul cum trebuie de interacţionat cu beneficiarul şi cum urmează a fi organizată munca unui consultant, aşa încît, prin utilizarea resurselor din comunitate(studenţi, masteranzi, avocaţi stagiari) persoanele să aibă un acces mai bun la lege şi asistenţa juridică primară”, Victor ZAHARIA, formator în cadrul atelierului.

Această activitate a fost desfăşoară în cadrul proiectului „Abilitarea juridică prin acordarea asistenţei juridice”, implementat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Misiunea OSCE în Moldova.Abilitarea juridică prin acordarea asistenţei juridice primare prin resurse comunitare
Abilitarea juridică prin acordarea asistenţei juridice primare prin resurse comunitare
Abilitarea juridică prin acordarea asistenţei juridice primare prin resurse comunitare