Abilitarea juridică prin acordarea asistenței juridice primare prin resurse comunitare

În luna iunie curent , Institutul de Reforme Penale a demarat proiectul ,,Abilitarea juridică prin acordarea asistenței juridice primare prin resurse comunitare” care are drept scop dezvoltarea unui mecanism de implicare a studenților - juriști în vederea acordării de către aceștea a asistenței juridice primare garantată de stat. Prin această activitate se urmărește un bun acces la lege, la informația despre lege și la mecanismele de protecție a drepturilor omului pentru persoanele vulnerabile.
O componentă importantă a proiectului este capacitarea studenților juriști cu aptitudinile necesare astfel încît aceștea, să desfășoare lecții publice în comunitate.
Prin aceste lecţii publice se intenţionează ca membrii comunităţilor:
1. Să poată identifica dacă au sau nu o problemă de natură juridică;
2. Să cunoască căile de remediere, soluţionare a problemelor juridice pe care le întîlnesc;
3. Să fie mai decişi şi să acţioneze aşa încît problemele juridice să fie soluţionate la faza incipientă şi atunci cînd este cazul, prin mijloace amiabile şi comunitare;
Studenții – juriști implicați în cadrul acestui proiect în perioada octombrie – noiembrie merg în peste 30 de localități din țară pentru acordarea asistenței juridice primare în precum și desfășurarea orelor publice.
Tematicile abordate pînă în prezent au fost stabilite în conformitate cu necesitățile cotidiene ale sătenilor, iar printre subiectele abordate menționăm: ,,Delincvența juvenilă”, ,,Succesiunea, moștenirea și testamentul”, ,,Contractul de muncă.În special timpul de muncă”, ,,Traficul de ființe umane”, ,,Violența în familie”, ,,Patrimoniul.Gestionarea patrimoniului public”, ,,Interacțiunea cu polițistul” etc.
Amintim că activitatea are loc în cadrul proiectului ,,Abilitarea juridică prin acordarea asistenței juridice primare prin resurse comunitare”, implimentat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, precum și în parteneriat cu suportul financiar al Misiunii OSCE în Moldova.
Abilitarea juridică prin acordarea asistenței juridice primare prin resurse comunitareAbilitarea juridică prin acordarea asistenței juridice primare prin resurse comunitare
Abilitarea juridică prin acordarea asistenței juridice primare prin resurse comunitareAbilitarea juridică prin acordarea asistenței juridice primare prin resurse comunitare