Emanciparea drepturilor omului prin asistența juridică primară

Institutul de Reforme Penale (IRP) în colaborare cu Misiunea OSCE în Moldova, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) şi Facultăţile de Drept din cadrul Universităţilor din R. Moldova, continuă și în 2016 dezvoltarea unui model reaplicabil de acordare a asistenței juridice primare și asigurarea accesului la informații juridice a populaţiei în 4 regiuni din Moldova prin implicarea studenţilor/masteranzilor de la facultăţiile de drept.

În acest sens, în perioada ianuarie 2016 – iulie 2016, 20 studenţi/masteranzi ai facultăţilor de drept vor avea posibilităţi unice de a-şi încerca abilităţile în oferirea consultaţiilor şi informaţiilor juridice beneficiarilor sistemului de asistenţă juridică garantată de stat, precum și de a organiza/prezenta lecții publice privind respectarea drepturilor omului.

Pe parcursul proiectului IRP îşi propune ca obiectiv asigurarea accesului grupurilor vulnerabile la informaţii juridice şi asistenţa juridică primară prin implicarea studenţilor de la facultaţiile de drept.

În cadrul proiectului vor fi desfăşurate, în principal, activităţiile:

- Selectarea şi instruirea (3 module de ateliere de instruire) a 20 studenţi de la facultăţiile de drept, privind acordarea asistenţei juridice primare;

- Acordarea asistenţei juridice primare (minim 400 de cauze) de către studenţii facultăţilor de drept din 4 regiuni ale Moldovei (Chişinău, Cahul, Comrat, Bălţi) pe parcursul a 4 luni;

- Desfășurarea de către studenți în colaborarea cu parajuriști a 20 de lecții publice privind resprectarea drepturilor omului.

Persoana responsabilă de activităţiile proiectului - Ceslav PANICO, email: cpanico@irp.md