Primele ședințe din acest an ale Grupurilor de Lucru privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.

Institutul de Reforme Penale(IRP) în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritățile Publice Locale, Procuraturii Generale, Inspectoratului Național de Probațiune, CNAJGS, continuă și în 2016, activitățile Grupurilor de Lucru (create în 2012) în domeniul Consolidării mecanismului de referire a copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea în fiecare din regiunile: Bălți, Orhei, Ungheni, Căușeni, Leova. Din Grupurile de Lucru fac parte 10 persoane - judecători, procurori, reprezentanți ai inspectoratelor de poliție, inspectoratelor de probațiune, asistenți sociali, avocați, mediatori etc.

Astfel, la datele de 9 și 10 februarie 2016, la Leova și respectiv la Orhei au fost desfășurate primele ședințe din acest an ale Grupurilor de Lucru privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
În cadrul ședințelor s-au abordat teme precum: situația copiilor în conflict cu legea și sub vârsta răspunderii penale, evaluarea serviciilor de prevenire a delicvenței juvenile la nivel local, necesitatea unor instrumente de lucru și recomandări metodice pentru identificarea și protecția copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale la nivel de raioane.
În ambele raioane se simte diferență față de anii 2012-2014 în îmbunătățirea conlucrării între instituțiile competente ce lucrează cu și pentru copiii ce intră în contact cu sistemul de justiție.
Acest fapt se datorează instruirilor de care au beneficiat reprezentanții instituțiilor locale, diligenței în lucru pe care o acordă acestea în lucru cu copiii, activităților de prevenire (lecții publice în școli și licee), campanii de informare. Atât în raionul Orhei, cât și în raionul Leova in 2015 nu au fost depistate cazuri de aplicare arestului față de minori.
Însă, mai există câmp de lucru, cum ar fi – nedefinitivarea fișei de post a reprezentanților din unele instituții, inexistenta programelor psiho -pedagogice pentru lucru cu copiii în conflict cu legea penală, neimplicarea unor părinți în lucru cu copii etc.
O problemă primordială cu care se confruntă raionul Orhei este “criza” de psihologi în instituțiile de învățământ, la nivel de raion sunt 7 psihologi, 5 își desfășoară activitatea în or Orhei iar 2 în localități rurale.
Aceste activități fac parte din cadrul inițiativei „Promovarea activităților de prevenirea delicvenței juvenile și a mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea” desfășurată de către Institutul de reforme penale (IRP), în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova.
Primele ședințe din acest an ale Grupurilor de Lucru privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Primele ședințe din acest an ale Grupurilor de Lucru privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Primele ședințe din acest an ale Grupurilor de Lucru privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Primele ședințe din acest an ale Grupurilor de Lucru privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Primele ședințe din acest an ale Grupurilor de Lucru privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.
Primele ședințe din acest an ale Grupurilor de Lucru privind mecanismul local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.