Consolidarea abilităţilor primarilor și asistenților sociali în vederea apărării drepturilor copiilor implicaţi în procesul penal

Consolidarea abilităţilor primarilor și asistenților sociali în vederea apărării drepturilor copiilor implicaţi în procesul penalInstitutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul financiar al Reprezentanței UNICEF în Republica Moldova a inițiat proiectul “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”.
Printre obiectivele cheie ale proiectului, se regăsesc:
- Consolidarea mecanismului de cooperare inter-sectorială de lucru cu copiii sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea;
- Crearea unui mediu propice şi consolidarea capacităţilor specialiştilor în vederea utilizării schemei de dejudiciarizare a cauzelor cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor aflați în conflict cu legea;
- Modelarea programului de prevenire a delincvenței pentru copiii în situație de risc.

În acest sens, săptămâna aceasta s-a finalizat cel de-al doilea atelier de instruire destinat primarilor și asistenților sociali din raioanele Republicii Moldova. Beneficiarii au avut posibilitatea de a fi instruiți de experți în domeniul reprezentării drepturilor copiilor implicaţi în procesul penal.

Printre tematicile abordate la sesiunile de instruire, au fost:
1. Nevoi de asistenţă şi protecţie a copiilor în conflict cu legea.
2. Reprezentarea intereselor copilului la aplicarea măsurilor preventive privative şi neprivative de libertate.
3. Asigurarea drepturilor copilului în conflict cu legea în cadrul audierii şi efectuării altor acţiuni procesuale.
4. Participarea reprezentantului autorităţii tutelare la aplicarea măsurilor alternative şi procedurilor special, e.t.c.
În luna septembrie urmează să se desfășoare ce-l de-al treilea și ultimul atelier de instruire, participanții fiind deja din alte localități ale țării.

Consolidarea abilităţilor primarilor și asistenților sociali în vederea apărării drepturilor copiilor implicaţi în procesul penal
Consolidarea abilităţilor primarilor și asistenților sociali în vederea apărării drepturilor copiilor implicaţi în procesul penal
Consolidarea abilităţilor primarilor și asistenților sociali în vederea apărării drepturilor copiilor implicaţi în procesul penal
Consolidarea abilităţilor primarilor și asistenților sociali în vederea apărării drepturilor copiilor implicaţi în procesul penal
Consolidarea abilităţilor primarilor și asistenților sociali în vederea apărării drepturilor copiilor implicaţi în procesul penal
Consolidarea abilităţilor primarilor și asistenților sociali în vederea apărării drepturilor copiilor implicaţi în procesul penal
Consolidarea abilităţilor primarilor și asistenților sociali în vederea apărării drepturilor copiilor implicaţi în procesul penal