Atelier de formare de formatori “Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale”

Atelier de formare de formatori “Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale”În perioada 26 – 29 noiembrie 2018, în cadrul proiectului implementat de către IRP în parteneriat cu UNICEF Moldova „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”, are loc atelierul de formare de formatori cu genericul “Activitatea ofițerilor de urmîrire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale”.
Obiectivul atelierului de formare îl constituie consolidarea abilităților a 14 ofițeri de urmărire penală privind desfășurarea activităților de instruire și diseminare a cunoștințelor/practicilor către alți colegi privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale.

Formatori la această activitate sunt:
- Igor DOLEA, Profesor universitar, Doctor habilitat în drept, Universitatea de Stat din Moldova. Judecător, Curtea Constituțională;
- Grigore MOGA, Șef, Direcția Generală de Urmărire Penală, IGP MAI;
- Gheorghe BACIU, Profesor universitar, Doctorul habilitat, medic legist;
- Mariana GORNEA, Procuror-Șef al Secției justiție juvenilă, Procuratura Generală;
- Iurie ODAGIU, Conferenţiar universitar, Doctor în drept, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”;
- Svetlana RUSNAC, Conferenţiar universitar, Doctor în psihologie, Decanul Facultății Șef catedră Psihologie și Științe ale Educației, ULIM

În cadrul sesiunilor se analizează aspecte de țin de investigarea cazurilor cu implciarea copiilor minori, condițiile de aplicare în contextul legislației și practicii Republicii Moldova, aspecte criminalistice, psihologice și de medicină legală în cazurile de investigare cu implicarea minorilor delincvenți.
În urma activității ofițerii de urmărire penală v-or fi atât capacitați în aplicarea cunoștințelor la nivel practic, cât și la nivel teoretic prin desfășurarea instruirilorcolegilor pe acest segment.

Această activitate este organizată în cadrul proiectului „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”, implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu UNICEF Moldova şi autorităţi publice centrale şi locale.

Atelier de formare de formatori “Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale”
Atelier de formare de formatori “Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale”
Atelier de formare de formatori “Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale”
Atelier de formare de formatori “Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale”
Atelier de formare de formatori “Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale”
Atelier de formare de formatori “Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale”